Skole og barnehage

Fagfornyelse skjer også på VilVite

L

Vil du bidra til fornyelse av VilVites læringstilbud i forbindelse med fagfornyelsen? VilVite trenger deg som har meninger om hva elevene bør oppleve og lære på vitensenteret. Velkommen til workshop.

Fag / fagområde: Fagfornyelsen. Fornyelse av VilVites læringstilbud.
Antall: Du kan melde på deg selv eller flere kollegaer
Varighet: 3 t 45 min (inkl. lunsj)
Målgruppe: Ambassadør, Lærerkurs

Dato: 16. januar 2020
Klokkeslett: Frokost 08.00-08.45, samling fra 08.45-12.00

Alle lærere fra grunnskole og videregående er hjertelig velkommen på samling, også du som ikke er ambassadør. 
Samlingen inkluderer servering og er gratis, men du må melde deg på ved å klikke på bestillknappen:

Bestill

Vi trenger dine problemstillinger!

Vi inviterer deg til å utvikle VilVites læringstilbud. Les om Fagfornyelsen på VilVite.


Program* 

På samlingen skal vi jobbe med dine og andre lærere sine innspill som er sendt til oss, hva vi har observert fra skolehverdagen og hva de nye fagplanene bringer av muligheter.

Fra 08.00-08.45: Frokost

08.45-09.00: Velkommen. Fornyelse av læringstilbud på VilVite: hva skjer frem mot høsten 2020?

09.00-09.45: Foredrag og diskusjon om Utforskende arbeidsmetoder med Idar Mestad (HVL)

09.45-10.45: Workshop: hva og hvordan kan læringstilbudet til VilVite være fra høsten 2020?
Vi jobber med følgende problemstillinger: 
- Hvordan kan et besøk på VilVite inngå i dybdelæring?
- Hvordan jobbe utforskende sammen med VilVite?
- Hvordan kan skole og VilVite legge opp til arbeid med tverrfaglig tema?

10.45-11.00: Kaffepause.

11.00-11.45: Workshop fortsetter.
Velg en problemstilling:
- Hvilken rolle bør lærer ha i forbindelse med et besøk på VilVite, og hvordan skal vi få dette til?
- Hva trenger du som lærerstudent fra VilVite? Under studiet og videre fremover?
- Innspill til utforming av ny portal for for- og etterarbeid hos VilVite.
- Programmering med VilVite: hva trenger du og elevene dine?

Velg en problemstilling
- Hvordan kan vi nå ut med informasjon til deg og dine kolleger/ medstudenter: idemyldring rundt kommunikasjon
- Hvordan ønsker du at dine elever skal lære i forbindelse med et besøk på VilVite?
- Idemyldring rund ny ambassadør-ordningen

11.50-12.00: Oppsummering og veien videre
 
*Endringer kan komme

Viktig informasjon 

- Vi starter med frokost, har du matallergi eller andre hensyn vi skal ta, gi beskjed i påmeldingen din. 
- Vi inviterer alle lærerstudenter, lærere og ambassadører til denne samlingen.
- Samlingen er gratis, men du må melde deg på ved å klikke på bestillknappen.
- Avtalekode: AMBA1001
 

Presentasjoner  

VilVite, presentasjon. Anna Trøite Sandven, VilVite 
- Utforskende arbeidsmetoder. Idar Mestad, HVL.

 

Bestill

Lagt ut: 20.02.2019

Nyheter skole og barnehage

Velge utdanning? Bli med på Et HAV av muligheter

Hva vil du bli? Hvilken utdanning skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite går sammen med en rekke bedrifter og skoler for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene på Et HAV av muligheter den 12. februar 2020.

Bli med i vår ressursgruppe

Ønsker du å bidra til utviklingen av læringstilbudet på VilVite? Delta i ressursgruppe i VilVites utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi trenger innspill deg som nettopp har startet, og fra deg som er kommet godt i gang med Fagfornyelsen. Du får dekket vikarmidler.

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser til våren

BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram. Programmet blir ofte oppbestilt, men nå har vi ledige plasser til våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger, som f. eks.:“Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

Følg oss: