Skole og barnehage

Skapende og utforskende elever – lærerkurs

L

Lærerkurs i hvordan få elevene til å jobbe kreativt og utforskende. Med åpne oppdrag lærer vi hvordan å utvikle løsninger gjennom prøving, testing, feiling – og å ikke følge en bestemt oppskrift. Oppdragene er tematisk knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. Kurset er i tråd med Fagfornyelsen, og hvordan elevers kompetanse kan styrkes mht utforske og skape, kommunisere, samhandle og delta.

Fag / fagområde: Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Kunst og håndtverk: Kunst- og designprosesser
Antall: 30 deltakere, du kan melde på en eller flere.
Varighet: 3 timer
Målgruppe: Lærerkurs

Kursdato: 19.03.20
Tid: 13.00-16.00
Målgruppe: lærere i grunnskolen
Sted: VilVite.

Program*
Introduksjon til pedagogisk grunnlag og prosess for skapende aktiviteter.
- Hvordan mener vi at elevers kompetanse styrkes?
- Praktisk økt med utprøving av opplegg: jobb med åpne oppdrag.
- Refleksjonsrunde "Learning dimensions" i Skaperhagen.
   – Problemløsning og kritisk tenking
   – Initiativ og egen driv
   – Forståelse for fenomener og begrep  
   – Kreativitet og selvuttrykk
   – Sosialt engasjement

Kjerneelement
Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.
Kunst og håndtverk: Kunst- og designprosesser
Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål.
Overordnet del
Tverrfaglige temaer
De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
Opplæringens verdigrunnlag
Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling (overordnet del).

Priser og tidsfrister
- Gratis.
- Påmeldingsfrist: 4. dager i forkant. Vi tar forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. 

*Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Lærerkurs på forespørsel?
VilVite tilbyr lærerkurs på forespørsel, gjerne til hele kollegiet. Ta kontakt på bestilling@vilvite.no med dine ønsker. 

Bestill

Lagt ut: 13.12.2017

Læring, aktive elever, samarbeid, kreativitet, naturfaglige begreper er gode beskrivelser av hva elevene lærer og jobber med i Skaperhagen.
Kursholder er Ida Marie Bøe, formidler og utvikler på VilVite. Hun har ledet arbeidet med å sørge for at Skaperhagen er relevant for våre skoleelever.

Nyheter skole og barnehage

Velge utdanning? Bli med på Et HAV av muligheter

Hva vil du bli? Hvilken utdanning skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite går sammen med en rekke bedrifter og skoler for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene på Et HAV av muligheter den 12. februar 2020.

Bli med i vår ressursgruppe

Ønsker du å bidra til utviklingen av læringstilbudet på VilVite? Delta i ressursgruppe i VilVites utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi trenger innspill deg som nettopp har startet, og fra deg som er kommet godt i gang med Fagfornyelsen. Du får dekket vikarmidler.

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser til våren

BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram. Programmet blir ofte oppbestilt, men nå har vi ledige plasser til våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger, som f. eks.:“Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

Følg oss: