Skapende og utforskende elever

Lærerkurs i hvordan få elevene til å jobbe kreativt og utforskende. Kurset er i tråd med Fagfornyelsen, og hvordan elevers kompetanse kan styrkes mht å utforske og skape, kommunisere, samhandle og delta.
Bestill
 • Fagområde: Naturfag og Kunst og håndtverk
 • Tidspunkt: 07.mai 2020 kl. 13.00-16.00
 • Antall: 30 deltakere, du kan melde på en eller flere.
 • Varighet: 3 timer
 • Målgruppe: Lærerkurs
 • Målgruppe og priser

  Målgruppe: lærere i grunnskolen
  Pris: gratis. 
  Sted: VilVite
  Påmeldingsfrist: 4. dager i forkant. Vi tar forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. 

  Hva skjer i dette lærerkurset?

  Vi inviterer til lærerkurs i utforskende arbeidsmåter. Med åpne oppdrag lærer vi hvordan å utvikle løsninger gjennom prøving, testing, feiling – og å ikke følge en bestemt oppskrift. Oppdragene er tematisk knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. 

  Program*
  - Introduksjon til pedagogisk grunnlag og prosess for skapende aktiviteter.
  - Hvordan mener vi at elevers kompetanse styrkes?
  - Praktisk økt med utprøving av opplegg: jobb med åpne oppdrag.
  - Refleksjonsrunde "Learning dimensions" i Skaperhagen.
     – Problemløsning og kritisk tenking
     – Initiativ og egen driv
     – Forståelse for fenomener og begrep  
     – Kreativitet og selvuttrykk
     – Sosialt engasjement

  *Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

  Tilknytning til læreplan

  Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

  Kunst og håndtverk: Kunst- og designprosesser
  Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål.

  Overordnet del: tverrfaglige temaer
  De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

  Opplæringens verdigrunnlag: Skaperglede, engasjement og utforskertrang
  Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Lærerkurs på forespørsel?

  VilVite tilbyr lærerkurs på forespørsel, gjerne til hele kollegiet. Ta kontakt på bestilling@vilvite.no med dine ønsker. 

  Nyheter skole og barnehage

  Vil du vite hva et virus er?

  Vi har hjemmekontor, har hatt hjemmeskole, og vi savner å gi hverandre en god klem. En liten mikroorganisme har spredd seg i samfunnet og nesten fullstendig tatt over livene våre. Så hva er egentlig virus? Og hvordan gjør de oss syke?

  Gode tips til barnehagene

  Vi ser mange kreative og gode løsninger for den nye hverdagen i barnehagene nå. Mens vi savner dere her på VilVite, har vi samlet noen tips til aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna i vår. Og så gleder vi oss til å se dere igjen til høsten!

  Påmeldingen til FIRST LEGO League er åpnet

  Nå kan du melde på lag til årets FIRST® LEGO® League (FLL) – verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge fra 10 til 16 år. Både skolelag og fritidslag kan delta. Turneringen går av stabelen 7. november i år. 

  Følg oss: