Skole og barnehage

Lærerkonferanse om programmering og skaperverksted

L

VilVite inviterer til lærerkonferanse i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret. Vi tar opp tema som hvordan å koble matematikk og programmering med digital sløyd, og jobbe tverrfaglig med kunst, teknologi og vitenskap. Elevene gis mulighet til å være aktive, utforskende og kreative med bruk av teknologi.

Fag / fagområde: Programmering. Skaperskole. Fagfornyelse. Naturfag. Teknologi og design. Teknologi i praksis. Kunst og håndverk. Bærekraftig utvikling.
Antall: 120 deltakere. Du kan melde på en eller flere
Varighet: 6 timer
Målgruppe: Lærerkurs

Om konferansen
Vi ønsker velkommen til den regionale lærerkonferansen om programmering og skaperveksted . Den teknologiske skolesekken og Skaperskolen er to nasjonale prosjekter gitt i oppdrag av henholdsvis Naturfagsenteret og Kunnskapsdepartementet. På konferansen vil vi dele erfaringer fra vitensentre og skoler som er i gang med skaperverksted. Vi vil diskutere modeller og muligheter, presentere konkrete undervisningsopplegg og ha mange hands-on-aktiviteter. Deltakerne får også informasjon om programmeringsutstyret skolene skal få

Se og hør Anna fortelle om konferansen

Målgruppe: lærere på mellom- og ungdomstrinnet
Kursdato: 11.03.19.
Tid: kl. 08.30-15.30.
Sted: VilVite.

På programmet:
- Paneldebatt med elever
- Fagavdeling skole i Bergen presenterer relevant innhold fra fagfornyelsen
- Presentasjon av Den teknologiske skolesekken av Udir BetaLab ved utdanningsdirektoratet, og Skaperskolen ved Naturfagsenteret
- Workshop med gruppediskusjon og verksteder med E-tekstil og programmering, ubrukelige roboter og smakerbiter på ulike skaperverksted.
- Og du får varm lunsj, samt kaffe/te og frukt i løpet av dagen.

Last ned (pdf)::
Invitasjon til konferanse Program

Pris og påmeldingsfrist
Kursavgift er 450 kr per deltaker og betales ved påmelding. Bindende påmelding.
Gratis for VilVite-ambassadører, bruk avtalekode AMBA1001.

Påmeldingsfrist: 06.03.19. 
Viktig: ta med egen datamaskin til konferansen.

Om prosjektene
- Den teknologiske skolesekken en satsing fra Kunnskapsdepartementet, som blant annet innebærer at vitensentrene skal de neste 5 årene jobbe med til å styrke programmering i grunnopplæringen.
- Skaperskolen skal tilrettelegge for skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge. Sparebankstiftelsen har gitt Naturfagssenteret og vitensentrene 15 millioner til satsingen. I prosjektet inngår å arrangere lærerkonferanser på de regionale vitensentrene. Se ny nettside: skaperskolen.no

Evaluering av kurset
Klikk her for å gi din tilbakemelding.

Presentasjoner 
- Skaperkultur møter skolekultur, fra Naturfagsenteret.
- Teknologi og utforskning, fra Naturfagsenteret.
- www.skaperskolen.no 

Bestill

Lagt ut: 13.11.2018

Nyheter skole og barnehage

Talentsenteret blir permanent

Talentsenteret i realfag er kommet inn for landing. Allerede før pilotperioden er omme, har Kunnskapsdepartementet fastslått at talentsenteret blir en permanent ordning for elever med et stort læringspotensial i realfag. Dette som følge av at tilbudet i løpet av kort tid er imponerende både i kvalitet og omfang.

Skaperhagen gir kompetanse for 21. århundre

Elevene bryner seg på åpne oppdrag som de skal løse gjennom sin kreativitet, problemløsning og evne til kritisk vurdering av eget arbeid. Oppdragene er tematisk knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. Dette gir kompetanse for det 21. århundre.

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i mai

BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram. Programmet blir ofte oppbestilt om våren, men nå har vi ledige plasser i mai og noe i juni. Lærere gir gode tilbakemeldinger, som f. eks.:“Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

Følg oss: