Skole og barnehage

Lærerkonferanse om programmering og skaperverksted

L

VilVite inviterer til lærerkonferanse i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret. Vi tar opp tema som hvordan å koble matematikk og programmering med digital sløyd, og jobbe tverrfaglig med kunst, teknologi og vitenskap. Elevene gis mulighet til å være aktive, utforskende og kreative med bruk av teknologi.

Fag / fagområde: Programmering. Skaperskole. Fagfornyelse. Naturfag. Teknologi og design. Teknologi i praksis. Kunst og håndverk. Bærekraftig utvikling.
Antall: 120 deltakere. Du kan melde på en eller flere
Varighet: 6 timer
Målgruppe: Lærerkurs

Om konferansen
Vi ønsker velkommen til den regionale lærerkonferansen om programmering og skaperveksted . Den teknologiske skolesekken og Skaperskolen er to nasjonale prosjekter gitt i oppdrag av henholdsvis Naturfagsenteret og Kunnskapsdepartementet. På konferansen vil vi dele erfaringer fra vitensentre og skoler som er i gang med skaperverksted. Vi vil diskutere modeller og muligheter, presentere konkrete undervisningsopplegg og ha mange hands-on-aktiviteter. Deltakerne får også informasjon om programmeringsutstyret skolene skal få

Målgruppe: lærere på mellom- og ungdomstrinnet
Kursdato: 11.03.19.
Tid: kl. 08.30-15.30.
Sted: VilVite.

Program*
08.30-09.00: Registering og kaffe.
09:00-10.00: Plenum.
- Arbeid med Fagfornyelsen ved Fagavdeling skole i Bergen kommune.
- Paneldebatt med elever
10.00-10.15: Pause med frukt. Rombytte.
10.15-11.15: Workshop. 
- Hva sier fagfornyelse/ læreplan om skaperglede og teknologi? Hvilke utfordringer har grunnskolen i tilknytning til dette? 
- Innledning ved Fagavdeling skole og VilVite.
- Gruppediskusjon i fire grupper. Innspill samles til felles diskusjon og utsendelse i etterkant. 
11.15-11.30: Felles diskusjon.
11.30-12.30: Lunsj.
12.30-13.15: Plenum: presentasjon av tilbudene
- Den teknologiske skolesekken ved Utdanningsdirektoratet, Udir BetaLab.
- Kroppsprogrammering ved VilVite.
- Skaperskolen ved Naturfagsenteret.  
13.15-15.10: Parallellsesjoner med smakebiter av verksteder. Pause med noe å bite i underveis.
- Verksted 1: E-tekstil og programmering ved Udir BetaLab.
- Verksted 2: Teknologi og utforskning ved Naturfagsenteret. 
- Verksted 3: Bygg og programmer ubrukelige roboter ved VilVite.
- Verksted 4: Strikkbåt som skapende aktivitet ved VilVite.
15.10-15.30: Plenum. Oppsummering av dagen. 
*Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Ta med egen datamaskin til konferansen.

Priser og tidsfrister
Bindende påmelding. Du får varm lunsj, samt kaffe/te og frukt i løpet av dagen.
Kursavgift er 450 kr per deltaker og betales ved påmelding. Gratis for VilVite-ambassadører, bruk avtalekode AMBA1001.

Påmeldingsfrist: 06.03.19.

Om prosjektene
- Den teknologiske skolesekken en satsing fra Kunnskapsdepartementet, som blant annet innebærer at vitensentrene skal de neste 5 årene jobbe med til å styrke programmering i grunnopplæringen.
- Skaperskolen skal tilrettelegge for skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge. Sparebankstiftelsen har gitt Naturfagssenteret og vitensentrene 15 millioner til satsingen. I prosjektet inngår å arrangere lærerkonferanser på de regionale vitensentrene. Se ny nettside: skaperskolen.no

Bestill

Lagt ut: 13.11.2018

Nyheter skole og barnehage

Kompetanseheving for lærere

Kreativitet, programmering og fagfornyelsen i skolen er noen tema for VilVites lærerkurs og lærerekonferanse i vår. Se våre tilbud til lærere!  

Maritim realfagsdag 13. februar 2019 - fulltegnet

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes? Maritime Bergen og VilVite samarbeider med en rekke bedrifter og skoler for å hjelpe deg å finne svar på disse spørsmålene.

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram, og det blir ofte oppbestilt i løpet av våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger på både innhold og gjennomføring, for eksempel: “Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

Følg oss: