Skole og barnehage

Lekeplassfysikk - inspirasjonskurs for barnehageansatte

L

Kurset skal hjelpe deg med å se de mange mulighetene for læring knyttet til fenomener i fysikkens verden. Hovedfokus er erfaringslæring gjennom lek og utforskning - fortrinnsvis i uteleken. Det blir både noen sentrale begreper, eksempler fra barnehagehverdagen og workshops med praktisk utforskning. Slik ønsker vi å inspirere dere til å tilrettelegge for at barna skal gjøre nye oppdagelser og få ny kunnskap. Kurset er påbegynt. Det har vært en økt oktober og nå foregår utprøving i barnehagene før deltakerne møtes igjen i januar 2020.

Fag / fagområde: Natur, miljø og teknologi. Antall, rom og form.
Antall: 45 deltakere.
Varighet: 3 timer x 2
Målgruppe: Lærerkurs, Barnehage

KURSET ER NÅ FULLTEGNET.

Om todagerskurset
Kurset tas i sin helhet og går over to dager og er påbegynt. Påmelding til kurs gjelder for deltakelse begge dager.
Kursdag 1: torsdag 17.oktober 2019 kl. 1700-1930.
Kursdag 2, for allerede påmeldte deltakere: fredag 31. januar 2020 kl. 0830-1200.
Vi har lagt det til ettermiddag og ½ planleggingsdag, slik at dere kan komme flere fra hver barnehage om ønskelig.
Sted: VilVite

Faglig forankring
Utdrag fra Rammeplan for barnehagen:
- Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.
- Barnehagen skal legge tilrette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener.
- Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.

Utdrag fra "Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021" (Bergen Kommune): Våre barnehager skal stimulere til barns læring om matematiske begreper og sammenhenger gjennom å legge tilrette for utforskning, eksperimentering og undring. 

Målgruppe
Ansatte i kommunale og private barnehager i Bergen kommune. Passer best for ansatte som jobber på storbarnsavdelinger. 

Programinnhold kursdag 1 – 17.00 – 19.30 (gjennomført)

  • Fysikk i barnehagen? v/barnehageformidler Charlotte Tonheim
  • Workshop – på lekeplass i nærområdet (kle deg etter været)
  • Fysikkbegreper i barneperspektiv v/realfagsformidler og høyskolelektor Kai Håkon Sunde
  • En introduksjon i Nysgjerrigpermetoden v/biolog og formidler Sabine Haake
  • Presentasjon av oppgave til prosjekt i egen barnehage

Praktisk hjemmeoppgave til kursdag 2
Du blir utfordret til å gjennomføre en aktivitet med barn i egen barnehage. Du får mer informasjon på første kursdag.

Programinnhold kursdag 2 – 8.30 – 12.00 (31. januar)

  • Presentasjon og erfaringsutveksling fra prosjekter i barnehagene
  • Workshop med eksperimenter på VilVite
  • Inspirerende lekemiljø og barns medvirkning v/høgskolelektor v/NLA Anette Sofie Bernsen
  • Avslutning og utdeling av deltakerbevis

Priser og frister
- Kurset er barnehageansatte for i private og kommunale barnehager i Bergen kommune.
- Kurset er gratis. Bruk avtalekode BERG1001 ved bestilling.
- Servering av kaffe og te.
​- Påmeldingsfrist: 10 dager i forkant. Vi tar forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. 

Viktig informasjon
- Påmeldingen gjelder for begge kursdager og kurset er påbegynt.
*Vi gjør forbehold om endringer i programmet.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med ansvarlig for barnehagetilbud Charlotte Tonheim, tlf. 412 54 371, ct@vilvite.no

Lagt ut: 20.05.2019

Vi byr på workshops både ute og inne med konkrete eksempler til bruk i barnehagen.
Andre kursdag bidrar høgskolelektor, Anette Sofie Bernsen med sin kompetanse om hvordan et inspirerende lekemiljø inviterer til medvirkning og bidrar til gode opplevelser.

Nyheter skole og barnehage

Velge utdanning? Bli med på Et HAV av muligheter

Hva vil du bli? Hvilken utdanning skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite går sammen med en rekke bedrifter og skoler for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene på Et HAV av muligheter den 12. februar 2020.

Bli med i vår ressursgruppe

Ønsker du å bidra til utviklingen av læringstilbudet på VilVite? Delta i ressursgruppe i VilVites utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi trenger innspill deg som nettopp har startet, og fra deg som er kommet godt i gang med Fagfornyelsen. Du får dekket vikarmidler.

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser til våren

BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram. Programmet blir ofte oppbestilt, men nå har vi ledige plasser til våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger, som f. eks.:“Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

Følg oss: