Lekeplassfysikk - inspirasjonskurs for barnehageansatte

Få inspirasjon til lek og utforskning i barnehagen. Se de mange mulighetene for læring knyttet til fenomener i fysikkens verden. Det blir eksempler fra barnehagen og workshops med praktisk utforskning, så du kan gi barna gode opplevelser og nye oppdagelser. Kurset er i 2 deler.
Bestill
 • Fagområder: Antall, rom og form , Natur, miljø og teknologi
 • Tidspunkt: Består av to kursdager. Første kursdag er 15.10.2020, andre kursdag kommer etter nyttår.
 • Antall: 20 deltakere
 • Varighet: 3 timer x 2
 • Målgruppe: Lærerkurs , Barnehage
 • Kurset tas i sin helhet og går over to dager. Påmelding til kurs gjelder for deltakelse begge dager.
  Kursdag 1: torsdag 15.oktober 2020 kl. 17.00-20.00.
  Kursdag 2 vinter/vår 2021, for påmeldte deltakere: dato avtales på kursdag 1, varighet: ca. 3 timer.
  Sted: VilVite

  Utdrag fra Rammeplan for barnehagen:
  - Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.
  - Barnehagen skal legge tilrette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener.
  - Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.

  Utdrag fra "Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021" (Bergen Kommune): Våre barnehager skal stimulere til barns læring om matematiske begreper og sammenhenger gjennom å legge tilrette for utforskning, eksperimentering og undring. 

  Ansatte i kommunale og private barnehager i Bergen kommune. Passer best for ansatte som jobber på storbarnsavdelinger. 

  • Fysikk i barnehagen? v/barnehageformidler Charlotte Tonheim
  • Workshop – på lekeplass i nærområdet (kle deg etter været)
  • Fysikkbegreper i barneperspektiv v/realfagsformidler og høyskolelektor Kai Håkon Sunde
  • En introduksjon i Nysgjerrigpermetoden v/biolog og formidler Sabine Haake
  • Presentasjon av oppgave til prosjekt i egen barnehage

  Du blir utfordret til å gjennomføre en aktivitet med barn i egen barnehage. Du får mer informasjon på første kursdag.

  • Presentasjon og erfaringsutveksling fra prosjekter i barnehagene
  • Workshop med eksperimenter på VilVite
  • Utforskende arbeidsmåter og lek i barnehagen
  • Avslutning og utdeling av deltakerbevis

  - Kurset er barnehageansatte for i private og kommunale barnehager i Bergen kommune.
  - Kurset er gratis. Bruk avtalekode BERG1001 ved bestilling.
  - Servering av kaffe og te.
  ​- Påmeldingsfrist: 10 dager i forkant. Vi tar forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. 

  - Påmeldingen gjelder for begge kursdager.
  *Vi gjør forbehold om endringer i programmet.

  Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med ansvarlig for barnehagetilbud Charlotte Tonheim, tlf. 412 54 371, ct@vilvite.no

  Nyheter skole og barnehage

  Knekker programmeringskoden med Kodekraft!

  Så langt har over 500 elever i 10. klasse lært å programmere gjennom læringstilbudet Kodekraft på VilVite. Noe for dine elever?

  Kurs i undervisning for evnerike barn - på nett

  Det er mange evnerike barn i Norge, så mange at det er svært sannsynlig at du som lærer hver dag har kontakt med barn som faller innenfor denne kategorien. 14. oktober tilbyr VilVite et kurs som hjelper deg å identifisere og tilrettelegge undervisningen for disse barna.

  Kodekraft - nyhet til 10. trinn

  Et nytt gratis læringsprogram med navnet Kodekraft skal bidra til at elever lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole.

  – Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering, sier prosjektleder Anne Mæland fra VilVite.

  Følg oss: