Skole og barnehage

Skaperhagen – kurs for skolelærere

L

Tema for lærerkurset i Skaperhagen er fremtidens kompetanse: Gjennom å jobbe kreativt med åpne oppdrag lærer elevene dine å utvikle løsninger gjennom prøving, testing, feiling – og å ikke følge en bestemt oppskrift. Du blir kjent med læringsprogrammene i Skaperhagen der oppdragene er tematisk knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. Dette er i tråd med kvalitetsutviklingen i bergensskolen og Ludvigsen-utvalgets anbefalinger om å styrke elevene sin kompetanse i å utforske og skape, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta.

Fag / fagområde: Det skapende mennesket
Ukedager: Kl 08.30 - 11.30 + kl 12.00 - 15.00
Antall: 30 deltakere, du kan melde på en eller flere.
Varighet: 3 timer
Målgruppe: Lærerkurs

Kursdato: Velg dato: 10.09.18, 09.11.18 eller 01.02.19
Tid: kl. 08.30-11.30 eller 12.30-15.30
Sted: VilVite.

Neste kurs
Vi gjør oppmerksom på at kurset 1. februar 2019 er avlyst pga for lav påmelding. Hvis du har spørsmål om kurset, vennligst send en e-post til: imb@vilvite.no. 

Faglig forankring
Ludvigsen-utvalget (2015):
-kompetanse i å lære
-kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
-kompetanse i å utforske og skape
Gjeldende læreplan
-det skapende mennesket
Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen (2016-19)
-Læringskompetanse for 21. århundre

Om kurset 
Skaperhagen består av fem hus med fem ulike utfordringer. Hvert hus har et stort arbeidsbord med utstyr og en teststasjon for utprøving. Det er ingen oppskrift på hvordan utfordringene skal løses, det er opp til hver enkelt å teste ut ulike løsninger og bygge seg en prototype. 

Har du lærerkurs i Skaperhagen, stiller vi Skaperhagen på VilVite til din rådighet. Du kan da gjennomføre oppleggene med klassen din på egenhånd her hos oss. Mer informasjon om muligheter får du på kursdagen, eller kontakt Anna Trøite Sandven, ats(at)vilvite.no.  

Program*
- 15 min: Kreativ velkomst. 
- 30 min: Skaperhagen – et verktøy for utvikling av kreative ferdigheter og evne til problemløsning.  
- 45 min: Bli kjent med og test selv aktiviteter og muligheter i Skaperhagen. Vi jobber i grupper.
- 20 min: Pause med kaffe og te.
- 50 min: Arbeid i Skaperhagen fortsetter. Felles praktisk arbeid.
- 15 min: Oppsummering og avslutning.

Priser og tidsfrister
- Kursavgift er 75 kr per deltaker, og den inkluderer kaffe og te.
- Gratis for VilVite-ambassadører, bruk avtalekode AMBA1001.
- Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen. Ved avbestilling etter fristen blir du belastet for kursavgift. 
- Påmeldingsfrist: 10. dager i forkant. Vi tar forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. 

*Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Lagt ut: 13.12.2017

Læring, aktive elever, samarbeid, kreativitet, naturfaglige begreper er gode beskrivelser av hva elevene lærer og jobber med i Skaperhagen.
Kursholder er Ida Marie Bøe, formidler og utvikler på VilVite. Hun har ledet arbeidet med å sørge for at Skaperhagen er relevant for våre skoleelever.

Nyheter skole og barnehage

Super:satsing på programmering

NRK går sammen med Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding i et stort felles prosjekt for å lære barn og unge programmering – i skolen og i kodeklubber på fritiden. Den nye satsingen Super:bit skal nå over 100.000 barn.

Programmeringssett til skolene

Gratis programmeringsett til alle skoler i landet, samt gratis kurs for både lærere og elever – dette er en del av den nasjonale satsningen fra Den teknologiske skolesekken (DTS). Målet med prosjektet er å styrke programmeringskompetansen i skolen.

Talentsenteret blir permanent

Talentsenteret i realfag er kommet inn for landing. Allerede før pilotperioden er omme, har Kunnskapsdepartementet nå fastslått at talentsenteret blir en permanent ordning for elever med et stort læringspotensial i realfag. Dette som følge av at tilbudet i løpet av kort tid er imponerende både i kvalitet og omfang.

Følg oss: