Bestilling

Når du bestiller besøk kan du velge mellom:

 • Læringsprogram (L) eller temaløype (T)
 • Besøk i utstillingen
 • Både læringstilbud (L eller T) og besøk i utstillingen

Alle læringstilbud tar utgangspunkt i læringsmål i Kunnskapsløftet og er tilpasset et gitt skoletrinn eller rammeplan for barnehage.

 

Velg læringstilbud

Hvis du vet hvilket læringstilbud gruppen skal delta på, kan du gå direkte til bestilling. Du kan også velge å besøke utstillingen uten å delta i et læringstilbud. Da velger du "Utforske utstillingen". Er du usikker på hva du ønsker, søker du tilbud for aktuelt trinn. I bestillingskalenderen kan du reservere dato og tid som er ledig. Vi anbefaler å bestille tid i matpakkerommet. Det betyr at både læringstilbud og matpakkerom må bestilles i forkant av besøket.

Du kan velge mellom:

Læringsprogam (L)

Et læringsprogram er et interaktivt faglig program ledet av en vitevert eller formidler. Programmene holdes helt eller delvis i ett av våre undervisningsrom. En fellesnevner er at alle læringsprogram er praktisk rettet, samtidig som det gir faglig utbytte. Når du bestiller læringsprogram får du også adgang til utstillingen.
 

Temaløype (T) 

En temaløype er et tilbud der elevene får oppgaver som tar i bruke eksperimentene i utstillingen. Utstillingen gir en unik læringsarena. Gjennom ressursene man har i en løype er dette en unik læringsarena.

Ressursene er: 

 • Eksperimentene i utstillingen og de fenomenene de representerer.
 • Tekst og beskrivelser med begreper fra læreplanen. 
 • Medelever og lærer, samt de mulighetene det gir for å tenke sammen. 
 • Elevenes egne kunnskaper og erfaringer fra hverdagen.

Temaløypen ledes av lærer som tar med skrivesaker og oppgaveark til elevene. Spørsmål og svar anbefales brukt i klassen som etterarbeid. Elevene kan oppleve utstillingen før og eller etter at de har gjort temaløypen.
 

Utstilling

VilVites utstilling er bygd opp med eksperimenter som tar utgangspunkt i læreplanen. Vi har en fast utstilling og områder med temautstillinger. Eksperimentene kan oppleves på flere nivå, fra små barns undring til ungdommer som kan observere, eksperimentere, se teori i praksis. Å lære ved å gjøre og reflektere – og kanskje oppleve mestring, gir gode erfaringer for å bygge kunnskap.

Elevene kan utforske utstillingen fritt, men ønsker du at elevene skal jobbe med bestemte tema/eksperimenter, kan du bestille temaløype eller du kan lage egne oppgavesett.

 

Pris

Skoler og barnehager har egne, lavere priser enn andre besøkende. For priser, se her.

 • Forutsetning for å få reduserte skole- og barnehagepriser: 
  Besøket er bestilt og avtalt på forhånd.
 • Frist for å bestille: 
  3 dager i forkant for læringstilbud og 2 dager i forkant for å besøke utstillingen.

 

Lærerveiledning og forarbeid

Lærerveiledningene inneholder informasjon om læringsprogrammet/temaløypen og for- og etterarbeid. 

Forarbeid inneholder enkelte begreper som klassen bør kjenne til før besøket, samt aktiviteter som elevene bør ha gjennomført før de kommer til vitensenteret. For noen av programmene er det krav om at forarbeidet blir gjort før besøket. Forslag til forarbeid finner du på siden som omtaler læringstilbudet.

Du får tilsendt en påminnelse om besøk og forarbeid ca 10 dager før besøket.

Når dere drar for å besøke VilVite, husk å ta med skrivesaker og eventuelle elevark.

 

Transport

Sjekk kartet vårt for å finne den raskeste veien til VilVite.

 

Besøk

Vi anbefaler klasser å besøke VilVite uten sekk. Har du mulighet til å samle inn matpakkene i forkant og la sekkene være igjen på skolen, er vi glade for det. Vi har begrenset med lagringskapasitet. 

Når dere kommer til VilVite, ber vi at lærer henvender seg i resepsjonen. Da får vi registrert at dere har kommet. Dere får garderobeplass og ev. skap for innlåsing av verdier.

En inspirerende dag
Besøket hos oss omfatter ofte et læringsprogram i et av våre undervisningsrom eller en faglig temaløype i utstillingen. Læringsprogram ledes av en formidler, mens temaløyper ledes av læreren. Ved siden av det pedagogiske tilbudet, er det vanlig med fri utforsking av utstillingene. Hvis dere har bestilt tid i matpakkerommet, kan dere spise lunsj der. Det er også en kafe i samme hus, så det er mulig å kjøpe lunsj og spise der. Er det oppholdsvær, kan Nygårdsparken rett utenfor VilVite være et fint sted å lunsje.

 

Evaluering

Kort tid etter besøket får lærer/barnehagelærer tilsendt et elektronisk evalueringsskjema. Vi bruker evalueringene for å kvalitetssikre og videreutvikle våre tilbud.

 

Etterarbeid

Vi anbefaler at klassen jobber med tematikken etter gjennomført læringsprogram/temaløype.  Forslag til etterarbeid finner du på læringsprogrammet/temaløypens side eller på samlet oversikt for for- og etterarbeid.

Etter besøket håper vi at dere er motivert og inspirert til å gjøre vårt forslag til etterarbeid. Verken forarbeid eller etterarbeid tar mye tid krever mye tid. Hensikten med å gjøre et for- og etterarbeid, er at eleven får lære i en tretrinnsprosess: før – under – etter læringsprogram/temaløype. . For- og etterarbeidet er utviklet med utgangspunkt i aktivitetspedagogikk (elev- eller studentsentrert læring) og konfluentpedagogikk (arbeidsmetode som tar sikte på at alle prosesser i undervisning, læring og veiledning skal flyte sammen mot samme mål).

Har du spørsmål om skolebesøk, kontakt gjerne vår skolekontakt på bestilling@vilvite.no – eller telefon 55 59 45 46.

 

Følg oss: