VilVite på hjul – til din skole

VilVite på hjul er vårt omreisende vitensenter som besøker distriktsskolene i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Formålet med omreisende vitensenter er å gi elever og lærere en annerledes skoledag. Dette for å skape nysgjerrighet og å stimulere både elever og lærere til å bruke spennende forsøk i undervisningen. Besøket varer en skoledag. 

VilVite på hjul-tilbud til skoler i distriktene 
Formidlingsopplegget består av fire deler og involverer store deler av skolen.

 1. Pang! start - show for hele skolen
Vårt populærvitenskapelige show - Pang!start, er for hele skolen. Forestillingen tar utgangspunkt i matematikk, natur- og miljøfag. Showet bør holdes i en gymsal eller aula med plass til samtlige elever og lærere. Showet varer i ca 40 minutter.

Praktisk informasjon
Vi trenger to pulter eller bord til eksperimentene. Under showet kan elevene sitte på gulvet.

 2. Naturfaglig utstilling
Utstillingen består av interaktive naturfag- og matematikkeksperimenter som elevene utforsker på egen hånd. Eksperimentene er om matematikk, fysikk, biologi og kjemi. Utstillingen består av ca 25 ulike eksperimenter. 
Vi anbefaler at hver klasse bruker 30 minuttar i utstillingen. Skolen har selv ansvar for å lage en besøksplan slik at klassene får besøkt utstillingen. Det er den enkelte lærer som organiserer og har ansvaret når klassen besøker utstillingen. 

Praktisk informasjon
Vi trenger et klasserom med ca 25 pulter til å sette eksperimentene på. 

 3. Læringstilbud for elever
Læringstilbudene tar utgangspunkt i kompetansemål for Kunnskapsløftet i naturfag og matematikk. Øktene er tilpasset de enkelte trinn. På samme tid som øvelsene er knyttet til faglige begrep, vektlegger vi at elevene få gjøre eksperimenter og praktiske forsøk. 

Praktisk informasjon
Vi trenger to klasserom med pulter og stoler til alle elever.

4.  Inspirasjonstime for lærere
På slutten av dagen og etter skoleslutt, holder vi et ”forsøkskurs” der alle lærere kan delta. Kurset varer i 1-1 ½ time og lærerne får lære spennende eksperimenter som kan brukes direkte i naturfag- og matematikkundervisningen.

Mer informasjon?
- Forberedelse til besøk av VilVite på hjul: Forberedelse.
- Pris for besøk: Ta kontakt med formidlingskoordinator Anna Trøite Sandven (ats(at)vilvite.no) / 414 22 039. 

VilVite på hjul – til ditt arrangement

VilVite på hjul tar også oppdrag som ikke er på skoler, som for eksempel på kjøpesentre, idrettsarrangement og annet. 

Mer informasjon?
Ta kontakt med arrangementsansvarlig Liv Inger Christiansen (lc@vilvite.no / 55 59 45 16).

Følg oss: