VilVite på hjul – til din skole

VilVite på hjul er vårt oppsøkende vitensenter som besøker skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane, som har lang reisevei til VilVite. Vi har med program til å fylle en hel dag ved skolen – med tilbud til både elever og lærere.

Formålet med oppsøkende vitensenter er å skape nysgjerrighet og å stimulere både elever og lærere til å bruke spennende forsøk i undervisningen. Vi ønsker å gi elever og lærere en annerledes skoledag.

En VilVite-dag ved skolen kan omfatte både vitenshow, læringsprogram og inspirasjonstime for lærere knyttet til et valgt tema. I tillegg har vi med en interaktiv, naturfaglig utstilling som elevene kan utforske på egenhånd. Tentativt vil vi ha opplegg for elever kl. 9-13 og for lærere kl. 14-15. Dette kan tilpasses. 

Velg mellom flere tema
Skolen kan velge mellom tre ulike tema: kjemi, verdensrommet og elektrisitet og magnetisme.

Læringsprogrammene i kjemi og elektrisitet og magnetisme dekker kompetansemål for 5.-7. trinn. Læringsprogrammene i verdensrommet dekker kompetansemål for alle trinn.
Den naturfaglige utstillingen passer for alle trinn, og vitenshowet er tilpasset dagens tema.
Se mer info om de enkelte oppleggene nedenfor.

Ønsker du å kombinere tema? Kontakt Anne Mæland: anm@vilvite.no

Pris
Prisen vil variere etter lengde på program og kjørelengde/-tid til din skole.  Kontakt Anne Mæland for tilbud.  

Velg ut ifra tema og trinn

Kjemi (5.-7. trinn)

Verdensrommet (1.-10. trinn)

Elektrisitet og magnetisme (5.-7.trinn)

Følg oss: