VilVite på hjul –
Elektrisitet og magnetisme

VilVite-dagen består av fire deler og involverer store deler av skolen.

  1.  Vitenshow for hele skolen

Vi starter dagen med elektrisitetshow for hele skolen. Showet bør holdes i en gymsal eller aula med plass til samtlige elever og lærere. Showet varer i ca 30 minutter.

  1. Naturfaglig utstilling

Den interaktive utstillingen består av naturfag- og matematikkeksperimenter (installasjoner) som elevene utforsker på egen hånd. Eksperimentene omhandler matematikk, fysikk, biologi og kjemi. Utstillingen består av ca 25 ulike eksperimenter. 

Vi trenger en lærer som får ansvaret for rommet med utstillingen. Vi anbefaler at grupper på 30 elever om gangen besøker utstillingen, og at hver klasse bruker ca 30 minutter på utforskning.

  1. Læringstilbud for elever

VilVite kommer med to formidlere og kan holde de to læringsprogrammene samtidig.

Elektrisitet og magnetisme 5. -7. trinn. Elevene kobler kretser i serie og ser på sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme gjennom morsomme eksperimenter.

Lys i hus 5. -7. trinn  Elevene lager elektriske koblinger i miniatyrhus slik at det blir lys i huset. Elevene jobber i små grupper med stor tilgang på ledninger og pærer, som gir mange forskjellige koblinger. De kobler i parallell.

  1. Inspirasjonstime for lærere

På slutten av dagen og etter skoleslutt, holder vi et ”forsøkskurs” der alle lærere kan delta. Kurset varer i 1-1 ½ time og lærerne får lære spennende eksperimenter som kan brukes direkte i naturfag- og matematikkundervisningen.

Forberedelser og mer informasjon
-Praktiske forberedelser til besøk.                                                                                                                        –

Læringsprogram:                                                                                                                                                       Informasjon til lærer: Lærerveiledning Lys i hus og Elektrisitet og magnetisme
Utfyllende informasjon og fasit til for- og etterarbeid: Elektrisitet og magnetisme
Anbefalt forarbeid: Lys i hus og Elektrisitet og magnetisme
Anbefalt etterarbeid: Lys i hus og Elektrisitet og magnetisme

Pris for besøk:
Ta kontakt med formidler Anne Mæland anm@vilvite.no

Følg oss: