VilVite på hjul – kjemi

Denne VilVite-dagen består av fire deler og involverer store deler av skolen.

  1.  Vitenshow for hele skolen

Vi starter dagen med kjemishow for hele skolen. Showet bør holdes i en gymsal eller aula med plass til samtlige elever og lærere. Showet varer i ca 30 minutter.

  1. Naturfaglig utstilling

Den interaktive utstillingen består av naturfag- og matematikkeksperimenter (installasjoner) som elevene utforsker på egen hånd. Eksperimentene omhandler matematikk, fysikk, biologi og kjemi. Utstillingen består av ca 25 ulike eksperimenter. 

Vi trenger en lærer som får ansvaret for rommet med utstillingen. Vi anbefaler at grupper på 30 elever om gangen besøker utstillingen, og at hver klasse bruker ca 30 minutter på utforskning.

  1.  Læringstilbud for elever

VilVite kommer med to formidlere og kan holde læringsprogrammet Slim – atomer og molekyler for to klasser samtidig.

Slim - atomer og molekyler (5. -7. trinn)
Å lage slim er gøy, men hva er det egentlig som skjer? Hvorfor blir slim så slimete? Elevene lærer om atomer og molekyler og lager selv slim av PVA og borax. De lærer om hvordan stoffene reagerer ved hjelp av modeller. Vi ser også på faseovergang i et eksperiment der stoffene går fra løsning til gass.

  1. Inspirasjonstime for lærere

På slutten av dagen og etter skoleslutt, holder vi et ”forsøkskurs” der alle lærere kan delta. Kurset varer i 1-1 ½ time og lærerne får lære spennende eksperimenter som kan brukes direkte i naturfag- og matematikkundervisningen.

Viktig informasjon og forberedelser til besøk:
- Praktiske forberedelser til besøk
- Læringsprogram:
   - Informasjon til lærer: Lærerveiledning
   - Utfyllende informasjon og fasit til for- og etterarbeid: Fasit.
   - Anbefalt forarbeid: Elevark
   - Anbefalt etterarbeid: Elevark 

Pris for besøk:
Ta kontakt med formidler Anne Mæland anm@vilvite.no

Følg oss: