VilVite på hjul – Verdensrommet

VilVite-dagen består av fire deler og involverer store deler av skolen.

  1. Vitenshow for hele skolen

Vi starter dagen med vakuumhow for hele skolen. Showet bør holdes i en gymsal eller aula med plass til samtlige elever og lærere. Showet varer i ca 30 minutter.

2. Naturfaglig utstilling
Den interaktive utstillingen består av naturfag- og matematikkeksperimenter (installasjoner) som elevene utforsker på egen hånd. Eksperimentene omhandler matematikk, fysikk, biologi og kjemi. Utstillingen består av ca 25 ulike eksperimenter. 

Vi trenger en lærer som får ansvaret for rommet med utstillingen. Vi anbefaler at grupper på 30 elever om gangen besøker utstillingen, og at hver klasse bruker ca 30 minutter på utforskning.

  1. Læringstilbud for elever

VilVite kommer med to formidlere og kan holde et læringsprogram i planetariet samtidig som rakettverkstedet.

Læringstilbud i VilVites mobile planetarium fra 1.-10. trinn:
Månereisen 1.-2. trinn
Stjernebilder 3.-4. trinn
Solsystemet 5.-7. trinn
Verdensrommet 8.-10. trinn

Rakettfabrikken 3.-4 trinn.
Hvordan får vi egentlig til å skyte ut raketter? Elevene lager hver sin egen papirrakett hvor de bestemmer form og plassering av vingene. Til slutt skyter vi opp rakettene med trykkluft ved hjelp av en sykkelpumpe. Programmet kan tilpasses flere alderstrinn.

  1. Inspirasjonstime for lærere

På slutten av dagen og etter skoleslutt, holder vi et ”forsøkskurs” der alle lærere kan delta. Kurset varer i 1-1 ½ time og lærerne får lære spennende eksperimenter som kan brukes direkte i naturfag- og matematikkundervisningen.

Forberedelser og mer informasjon:
Praktiske forberedelser til besøk                                                                                                                                  
Læringsprogram                                                                                                                                                              Informasjon til lærer: Månereisen, Stjernebilder, Solsystemet, Verdensrommet, Rakettfabrikken
Anbefalt for- og etterarbeid: Månereisen, Stjernebilder, Solsystemet, Verdensrommet, Rakettfabrikken.

Pris for besøk:
Kontakt formidler Anne Mæland anm@vilvite.no

Følg oss: