Smitteverntiltak

På VilVite har vi tilrettelagt på best mulig vis for å tilby et trygt miljø for både dere gjester og medarbeiderne våre. Vi følger naturligvis alle retningslinjer og råd fra myndighetene.

Forhåndsbetalt inngangsbillett 
For at det skal kunne være god avstand mellom grupper av gjester, begrenser vi antall gjester og har innført forhåndskjøp av formiddagsbillett eller ettermiddagsbillett. Vi tar imot dropp-inn så langt det er plass, og vi registrerer navn og telefonnummer for å kunne kontakte deg i etterkant om nødvendig. 

Noen tilpasninger
For tiden må vi også begrense antall som kan delta samtidig på aktivitetene i Vitenteateret og auditoriet. Det er flere, ulike aktiviteter på programmet i løpet av en billettperiode, og ved behov setter vi opp ekstra visninger – så langt det er mulig.

Vi har måttet ta noen installasjoner ut av drift for å redusere smittefare – det gjelder for tiden Politimotorsykkelen og Luftmagi (fordi her blåses det ut luft), VR-installasjonene (pga hyppig bruk av maske) og deler av Byggeplassen. Men vi har nylig åpnet en ny utstilling om Hjernen og tarmen, og åpnet flere andre installasjoner. 

        Her ble det gjort en god jobb for å prøve å unngå spredning av Covid-19. 
        (Fra Google-anmeldelse sommer 2020)

Sosial distansering
Vi oppfordrer våre gjester til å ta hensyn til hverandre og holde minst en meter avstand til andre gjester.

Vask hendene
Husk god håndhygiene og vask hendene ofte! I tillegg til toalettene med såpe og vann, har vi en rekke stasjoner med håndsprit i utstillingene.

Forkjølet? Kom en annen dag!
Er dere syke eller snufsete, bli hjemme og kom heller en annen dag :)

Ekstra renhold
I tillegg til de faste rutinene, har vi nå hyppige runder med desinfisering av alle berøringspunkter. Du vil se vertene våre i aksjon med dette gjennom hele dagen. Vi har også utvidet antall stasjoner med håndsprit.

Tiltak ved besøk til skoler og barnehager: Se Smittevernstiltak ved læringstilbud

Ved besøk på VilVite: Kjøp billett på forhånd
For at det skal kunne være god avstand mellom grupper av gjester, begrenser vi antall gjester og innfører forhåndskjøp av formiddagsbillett eller ettermiddagsbillett. Vi registrerer navn for å kunne kontakte deg i etterkant om nødvendig. 

Kjøp

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: