Svein Anders Dahl fratrer

Etter eget ønske fratrådte Svein Anders Dahl den 1. august 2018 stillingen som administrerende direktør på VilVite, Bergen Vitensenter AS.

I sin avslutningshilsen sier han:

- Jeg trer til side mens jeg ennå føler at jeg har drivkraften og kreativiteten som kreves for å drive et godt vitensenter, jeg vil ikke bli sittende på «overtid». VilVite har i mer enn 12 år vært en spennende reise for meg, fra «tre stikkord på et papir» til et anerkjent vitensenter. Jeg overlater nå «barnet» til Lars Leegaard Marøy i full overbevisning om at han vil lede det vel inn i tenårene med den vekst og forandring som følger med den alderen.

Det å bli kjent med vitensenter verdenen og arbeide i det miljøet har vært en givende og inspirerende oppgave for meg. Her driver vi med noe som er meningsfylt og gøy på samme tid. Tusen takk for gode samtaler, støtte, spennende øyeblikk og fruktbare samarbeid!

Skapte noe helt nytt i Bergen
På vegne av styret og staben ved VilVite sier styreleder Roald Onarheim: 

- Med vitensenteret VilVite har Svein Anders Dahl ledet arbeidet med å skape et helt nytt tilbud i Bergen: en opplevelse- og læringsarena for matematikk, naturfag og teknologi med vekt på interaktivitet. Han tok med mye erfaring fra tidligere lederstillinger, utforsket vitensenterbransjen, fikk dedikerte medarbeidere med seg og har utviklet og styrt vitensenteret stødig framover. Vi takker Svein Anders for alt han har vært for VilVite!

Svein Anders sin neste «karriere» vil bli som «deltidspensjonist», konsulent og rådgiver. Vi håper å se ham både på VilVite og i vitensenterbransjen i årene framover, og ikke minst som bestefar med barnebarn som utforsker vitensenteret! 

Svein Anders sine nye kontaktdata: sanddahl@online.no eller 958 13 980.

Se også Omtale i Bergens Tidende 02.08.2018

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: