Talentsenter i realfag

Elever med høyt læringspotensial i matematikk og naturfag kan nå få et tilbud som er tilpasset deres evner på Talentsenteret i realfag. VilVite har på oppdrag fra Utdanningsdiretktoratet etablert Talentsenteret i realfag for elever fra 7. trinn til 2. VGS. Elevene som deltar får fire samlinger gjennom året, hver på to dager, hvor vi dykker inn i ulike tema.

Se gjerne denne filmen om Talentsenter i realfag. 
Mer informasjon om Talentsenteret, samt informasjon til lærere og foreldre finner du under. 

 

 

 

Søknadsprosess skoleåret 21/22

Tidligere år har lærere meldt interesse på vegne av elevene, og selv prioritert hvilke elever som får tildelt plasser. I år endrer vi søknadsprosessen og ønsker å motta individuelle søknader fra elever.

Hvordan søker elevene?
Elever må få en anbefaling fra en lærer for å melde seg på Talentsenter i realfag. Det er kun lærere som får tilsendt lenke til søknader.

Som elev må du ta kontakt med din lærer for å diskutere om lærer mener at du bør søke på Talentsenter i realfag. Lærer kan deretter sende deg lenke til søknader. Hvis lærer ikke har mottatt lenke til søknader, kan de ta kontakt med oss på epost (talentsenter@vilvite.no) for å få det tilsendt.

Lenker vil bli sendt ut rundt 21 april.

I søknaden får elevene en rekke spørsmål, hvor formålet er at vi som leser søknadene kan bli litt kjent med dem. (Hvis eleven er av den kreative typen som liker å tegne eller lage musikk, så er det mulig å sende oss en fil inne i søknaden.)

Det er viktig at dere ikke tenker på denne søknaden som en prøve der du kan svare riktig eller galt. Vi kommer til å lese alle (komplette) søknader, så det er ingen fare for at din søknad ikke blir lest.

I tillegg til eleven sin søknad, trenger vi også en vurdering fra en foresatt. Dette er for å få et mer helhetlig bilde av eleven. Denne får dere også tilsendt av lærer.

Kontaktinformasjonen dere fyller inn i søknadene kommer vi til å bruke til å kontakte dere, så det er veldig viktig at denne er korrekt. Tilbudet er i regi av VilVite, og hvis du ønsker å lese vår personvernerklæring kan du klikke her.

Hvem kan søke?
Mulige kandidater til Talentsenter i realfag på VilVite skoleåret 2021/2022 er elever i 7.-10. trinn, VG1 eller VG2 skoleåret 21/22. Samlinger pågår i skoletid på VilVite, så det er viktig at elever har forsvarlig reisetid til oss (1-2 timer reise maks).

Relevante datoer

  • Uke 12: Vi åpner for søknader
  • 16. mai: Søknadsfrist
    Alle søknader må være fullført innen denne datoen. Ufullstendige søknader blir lagt nederst i bunken og kan bli forkastet.
  • Uke 25/26: Informasjon om tildelt plass sendes til elever, foreldre og lærere

Spørsmål?
Hvis du har noen spørsmål til søknadsprosessen kan du sende en epost til talentsenter@vilvite.no

Hva er Talentsenter i realfag

Talentsenteret er en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial møtes og utfordres på sine interesser. Tilbudet er aktuelt for både de som allerede presterer høyt i fagene og de som har potensial til det. Elevene får hjelp til å gå i dybden og får større faglige utfordringer innen matematikk, naturfag og teknologi. 

Kontaktpersoner ved Talentsenter i realfag på VilVite

Innholdsansvarlig:
Kai Håkon Sunde 

Prosjektleder:
Marit Haugan Hove

Koordinator og administrasjonsansvarlig:
Benjamin Mekki Widerøe – 47169543

Talentsenteret kontaktes på epost (denne blir besvart hverdager mellom kl 9 og 15):
talentsenter@vilvite.no

Følg oss: