Talentsenter i realfag

VilVite har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag – en forsøksordning med tilbud om tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi. 

Talentsenteret skal være en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial kan møtes og utfordres på sine interesser. Tilbudet er aktuelt for både de som allerede presterer høyt i fagene og de som har potensial til det. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer innen matematikk, naturfag og teknologi. 

Nylig varslet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at ordningen gjøres permanent.  

Opptak for skoleåret 2019-20
Oppdatert: fristen for opptak for kommende skoleår er utløpt. 

Skoleåret 2019-20

Bakgrunn
Talentsenteret er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015, og dens mål nr. 3: "Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag."

VilVite er ett av fire vitensentre som er gitt i oppdrag å teste ut en modell hvor vitensentrene er ressurssenter for høyt presterende elever. Forsøksordningen er etablert ved vitensentrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Utvelgelse av talenter skjer i nært samarbeid med skolene og talentsenteret vil supplere skolens undervisning. Tilbudet er gratis for elevene.

Talentsenter i realfag på VilVite

Forsøksordningen startet høsten 2016 og ble utvidet i omfang i antall elever og for trinn fra høsten 2018. 

Skoleåret 2016/2017 hadde Talentsenteret den første gruppen med 23 elever på 7. - 9. trinn. Mer om.
I skoleåret (2017/2018) gav senteret tilbud til to grupper á 20 elever på 7.- 10. trinn i Bergen.
Fra høsten 2018 ble tilbudet utvidet til elever i både grunnskole (7.-10. trinn) og videregående skole (vg1-vg2) og på flere steder (Bergen og Sogndal). 

Hvem er talentsenteret for?
Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Opptak
Opptak skjer via skolene (fristen er ute for 2019/20):  Søknad om elevopptak

Oppgaver og tips hentet fra samlinger

Få tips om huskeregel for Det periodiske systemet, pi-test, bli kjent med micro:bit, Susion 360, Airbus Discovery Space med mer. Les om dette under Oppgaver og tips.

Les også om: Skoleåret 2018-19

Kontaktpersoner ved Talentsenter i realfag på VilVite

(Fra venstre:)
Prosjektleder:
Ola Kåre Risa
m: 920 54 650 

Koordinator og administrasjonsansvarlig:
Lise Austad
m: 99 42 78 96

Innholdsansvarlig:
Kai Håkon Sunde 
m: 90 1 7 73 46 

Alle kan kontaktes på epost:
talentsenter@vilvite.no


Ressurser – Lenker

Følg oss: