Talentsenter i realfag

VilVite har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag – en forsøksordning med tilbud om tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi. 

Talentsenteret skal være en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial kan møtes og utfordres på sine interesser. Tilbudet er aktuelt for både de som allerede presterer høyt i fagene og de som har potensial til det. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer innen matematikk, naturfag og teknologi. 

Skoleåret 2019-20
Fristen for opptak for inneværende skoleår er utløpt. 
Mer informasjon finner du her.

Talentsenter i realfag på VilVite

Hvem er talentsenteret for?
Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Bakgrunn
Talentsenteret er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015, og dens mål nr. 3: "Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag."

VilVite er ett av fire vitensentre som er gitt i oppdrag å teste ut en modell hvor vitensentrene er ressurssenter for høyt presterende elever. Forsøksordningen er etablert ved vitensentrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Utvelgelse av talenter skjer i nært samarbeid med skolene og talentsenteret vil supplere skolens undervisning. Tilbudet er gratis for elevene.

Forsøksordningen startet høsten 2016 og ble utvidet i omfang i antall elever og for trinn fra høsten 2018.
Fra høsten 2020 er ordningen permanent.

Kontaktpersoner ved Talentsenter i realfag på VilVite

Innholdsansvarlig:
Kai Håkon Sunde 
m: 90 1 7 73 46 

Prosjektleder:
Marit Haugan Hove
m: 41509646

Koordinator og administrasjonsansvarlig:
Lise Austad
m: 99 42 78 96

Alle kan kontaktes på epost:
talentsenter@vilvite.no

 


Ressurser – Lenker

Følg oss: