Nyttig å vite 

Her finner du som forelder/foresatt informasjon om Talentsenteret.

Påmelding til Talentsenteret må skje via skole/lærer.  Det vil bli mulig å melde interesse for skoleåret 2021-22 etter nyttår.

Hva er Talentsenter i realfag på VilVite?
Talentsenteret er en oppfølging av Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi «Tett på realfag». VilVite er ett av fem vitensentre som har fått i oppgave fra Utdanningsdirektoratet å etablere et Talentsenter-tilbud.

Hva tilbyr vi elevene som får plass?

 • Elevene som får plass, får bli med på samlinger med spennende tema og oppgaver innen realfag.
 • Faglig tilbud som er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norsk Lærerakademi.
 • Vi arrangerer også sosiale aktiviteter som knytter vennskap og nettverk.
   

Hvem kan søke om plass på Talentsenter i realfag på VilVite?

 • Elever som kommer til å gå i 7., 8., 9., 10. trinn, VG1 eller VG2 i skoleåret 2021/2022.
 • Elever som har særlige interesser innen realfag og har behov for større faglige utfordringer.
 • Elever som har stort eller ekstraordinært læringspotensial i realfag.
 • Elever som ikke får nok utfordringer og ikke får ut sitt læringspotensial i den ordinære skolen.
 • Elever må kunne delta på samlinger i Bergen, skolen dekker transport.
 • OBS! Elevene må selv være motiverte for å delta.
 • Det er mulig å melde på elever som har deltatt på Talentsenteret tidligere. Vi vil tilpasse tema og innhold til de som har vært med før.

Talentsenteret kontaktes på epost (denne blir besvart hverdager mellom kl 9 og 15):
talentsenter@vilvite.no

Følg oss: