Nyttig å vite

Her finner du som lærer informasjon om Talentsenteret. 

Til deg som jobber i skolen:  
Veiledning til lærere (pdf).

Påmelding må skje via skole/lærer.  Det vil bli mulig å melde interesse for skoleåret 2021-22 etter nyttår.

Lærerkurs
Lærerkurs vil bli holdt 14.oktober 2020 – påmelding kommer.
Dette er et digitalt kurs som passer for lærere som har elever ved Talententeret, men også for lærer som har elever med stort læringspotensiale som ønsker å tilrettelegge undervisningen. Kurset passer for lærere med elever i hele grunnskolen og den videregående skole. 

Hva tilbyr vi elevene som får plass?

 • Elevene som får plass, får bli med på samlinger med spennende tema og oppgaver innen realfag.
 • Faglig tilbud som er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norsk Lærerakademi.
 • Vi arrangerer også sosiale aktiviteter som knytter vennskap og nettverk.
   

Hvem kan søke om plass på Talentsenter i realfag på VilVite?

 • Elever som kommer til å gå i 7., 8., 9., 10. trinn, VG1 eller VG2 i skoleåret 2021/2022.
 • Elever som har særlige interesser innen realfag og har behov for større faglige utfordringer.
 • Elever som har stort eller ekstraordinært læringspotensial i realfag.
 • Elever som ikke får nok utfordringer og ikke får ut sitt læringspotensial i den ordinære skolen.
 • Elever må kunne delta på samlinger i Bergen, skolen dekker transport.
 • OBS! Elevene må selv være motiverte for å delta.
 • Det er mulig å melde på elever som har deltatt på Talentsenteret tidligere. Vi vil tilpasse tema og innhold til de som har vært med før.
   

Talentsenter i realfag på VilVite kan kontaktes på e-post for spørsmål: talentsenter@vilvite.no

Følg oss: