Mer om Talentsenteret

Hvem er talentsenteret for?

Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Talentsenteret er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015, og dens mål nr. 3: "Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag."

VilVite er ett av fem vitensentre som har Talentsenter i realfag. Les mer her.
Utvelgelse av talenter skjer i nært samarbeid med skolene og talentsenteret vil supplere skolens undervisning. Tilbudet er gratis for elevene.

Ressurser – Lenker

Følg oss: