Talentsenter i realfag i skoleåret 2019-20

Nå skal vi finne nye elever med stort læringspotensial til Talentsenter i realfag. Til dette arbeidet trenger vi motiverte elever og hjelp fra både grunnskoler og videregående skoler. 

I skoleåret 2019-20 vil Talentsenteret ha seks elevgrupper. Gruppene er på ca 25 elever fordelt på 7. trinn til og med VG2.

Prosjektet startet skoleåret 2016-17. Fra høsten 2018 utvidet vi tilbudet til flere elever og flere kommuner. Samlingene er i Bergen og Sogndal, og har fra 2018 også gitt et tilbud til elever som går i VG1 og VG2. Tilbudet blir nå permanent.

Les om søknadsprosessen 

Plikten i opplæringsloven for å tilpasse opplæringen, gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Elever som er aktuelle for en plass ved Talentsenteret i realfag: 
1. Elever som allerede presterer på høyt nivå.
2. Elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Til deg som jobber i skolen:  
Informasjon til rektorer, avdelingsledere og lærere (pdf): informasjonsbrev

Meld interesse før 1. mai og få tildelt elevplasser til skolen din 
Skoler som ønsker å ha noen av sine elever på Talentsenteret i realfag, må melde interesse senest 1. mai (skjema). Etter at skolen har søkt, får skolen en epost om antall tildelte elvplasser.  Skolen får også en invitasjon til lærerkurs (frivillig) og et skjema som kan hjelpe dere med å velge ut elevene som trenger tilbudet mest. 

Interesseskjema for skoler Realfagstalenter

Dokumenter som du trenger i Søknadsprosessen

For elever som får tildelt plass, tilbyr talentsenteretet:

  • Spennende og varierte tema og oppgaver i matematikk, kjemi, fysikk og programmering. Tilbudet er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norsk Lærerakademi.
  • Fire samlinger i realfag gjennom skoleåret 2019-20. 
  • Sosiale aktiviteter som knytter vennskap og nettverk.
     

Elevene som deltar på Talentsenter i realfag, har varierte dager med stor grad av elevinvolvering. 

Foto: hovedbilde Tor Farstad / VilVite. Artikkelbilde: Cathrine Strøm / VilVite.

Følg oss: