Talentsenter i realfag i skoleåret 2021-22

VilVite kan tilby elever med stort læringspotensial - og særlig interesse i matematikk og naturfag å delta på vårt Talentsenter i realfag. Nå er vi i gang med å finne, dyrke og inspirere realfagstalenter som kan gjøre store ting i fremtiden. I dette arbeidet trenger vi hjelp fra skolene – grunnskole og videregående skole.

Påmelding må skje via skole/lærer. Det vil bli mulig å melde interesse for skoleåret 2021-22 etter nyttår. 

Etter vinterferien vil de interesserte få en epost fra oss med antall elevplasser som tildeles skolen.
Talentsenter i realfag på VilVite kan kontaktes på e-post for spørsmål på epost: talentsenter@vilvite.no

Vil du lære mer om Talentsenteret og elever med stort læringspotensial, så kan du delta på vårt lærerkurs 14. oktober 2020. 

Hva tilbyr vi elevene som får plass?

 • Elevene som får plass, får bli med på samlinger med spennende tema og oppgaver innen realfag.
 • Faglig tilbud som er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norsk Lærerakademi.
 • Vi arrangerer også sosiale aktiviteter som knytter vennskap og nettverk.
   

Hvem kan søke om plass på Talentsenter i realfag på VilVite?

 • Elever som kommer til å gå i 7., 8., 9., 10. trinn, VG1 eller VG2 i skoleåret 2021/2022.
 • Elever som har særlige interesser innen realfag og har behov for større faglige utfordringer.
 • Elever som har stort eller ekstraordinært læringspotensial i realfag.
 • Elever som ikke får nok utfordringer og ikke får ut sitt læringspotensial i den ordinære skolen.
 • Elever må kunne delta på samlinger i Bergen, skolen dekker transport.
 • OBS! Elevene må selv være motiverte for å delta.
 • Det er mulig å melde på elever som har deltatt på Talentsenteret tidligere. Vi vil tilpasse tema og innhold til de som har vært med før.

Følg oss: