Talentsenter i realfag i skoleåret 2018-19

VilVite kan tilby elever med stort læringspotensial - og særlig interesse i matematikk og naturfag å delta på vårt Talentsenter i realfag. Nå er vi i gang med å finne, dyrke og inspirere realfagstalenter som kan gjøre store ting i fremtiden. I dette arbeidet trenger vi hjelp fra skolene – grunnskole og videregående skole.

Talentsenteret er en oppfølging av Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi «Tett på realfag». VilVite er ett av fire vitensentre som har fått i oppgave å gjennomføre et pilotprosjekt på etablering av talentsenter. Her får elevene hjelp til å gå i dybden gjennom faglige utfordringer innen matematikk, naturfag og teknologi.

Prosjektet startet skoleåret 2016-17. Fra høsten 2018 utvider vi tilbudet til flere elever og flere kommuner. Vi skal gjennomføre samlinger i distriktene, og gi tilbud til elever som går i VG1 og VG2. Skoleåret 2018/2019 har vi totalt plass til 8 grupper med 25 elever i hver. Gruppene fordeles slik:

 • En gruppe fra grunnskolen som samles i Sogndal
 • Fire grupper fra grunnskolen som samles i Bergen
 • To grupper fra videregående som samles i Bergen
 • En gruppe fra videregående som samles på Stord. 

For elever som får tildelt plass, tilbyr talentsenteretet: 

 • Spennende og varierte tema og oppgaver i matematikk, kjemi, fysikk og programmering. 
  Tilbudet er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norsk Lærerakademi.
 • Tre samlinger i realfag (skoleåret 2018-2019). 
  Samlingene går over to skoledager kl. 09.30-15.30 og blir fordelt på ulike ukedager.
 • Sosiale aktiviteter som knytter vennskap og nettverk.

Les om søknadsprosessen 

Til deg som jobber i skolen:  
Informasjon til rektorer, avdelingsledere og lærere (pdf).
Veiledning til lærere (pdf).
Lærer og foreldreskjema i naturfag (word). 
Lærer og foreldreskjema i matematikk (word). 

Til deg som er forelder eller elev:
Informasjon om tilbudet ved Talentsenter i realfag (pdf). 
Forelder- og lærerskjema i naturfag (word). 
Forelder- og lærerskjema i matematikk (word).
Elevskjema (word).

Følg oss: