Talentsenteret – fra prosjekt til permanent ordning 

Talentsenteret i realfag startet som et pilotprosjekt i 2016 for å gi barn og unge med stort læringspotensial i realfag tilpasset undervisning. Fra høsten 2020 melder regjeringen at dette blir en permanent ordning. Tilbudet blir videreført ved fire regionale vitensentre som alle hadde pilotprosjektetet. Dette er til stor glede for de involverte vitensentrene – og til enda større glede og nytte for elevene som deltar.

Tidligere prosjektleder for Talentsenter i realfag, Ola Kåre Risa, er svært stolt over at talentsenteret blir et fast tilbud:  

- Som prosjektleder for Talentsenter i realfag har det vært veldig inspirerende å jobbe med disse elevene i pilotperioden. Jeg har forsøkt å legge til rette for at de skal få se nye og spennende sider ved realfag, gi de faglige utfordringer og også få nye venner. Det å se gløden i øynene deres, begeistringen over å ha fått til noe vanskelig og lære nye ting, har vært veldig motiverende for meg å være en del av. For flere elever har talentsenteret vært en “redning” både faglig og sosialt.

Administrerede direktør Lars Leegaard Marøy er spesielt opptatt at denne elevgruppen har fått et godt tilbud som gir dem nye utviklingsmuligheter.

Talentsenter i realfag er et tilbud til en elevgruppe som ikke alltid får den tilpassede opplæringen som de trenger og fortjener. Gjennom de tre årene VilVite har deltatt i pilotprosjektet, har vi fått overveldende positive, ofte tankevekkende og rørende tilbakemeldinger fra deltakere og foreldre. Dette tilbudet har vært svært viktig for elevene. At følgeforskningen på pilotprosjektet viser det samme, slik at Utdanningsdirektoratet nå gjør ordningen permanent, er høyst gledelig. Det er en fjær i hatten til VilVite og de andre vitensentrene som har deltatt i piloten. Men først og fremst er det en håndsrekning til skoleelever med stort læringspotensial innen realfag. Ordningen er også viktig på samfunnsnivå; Norges framtid er avhengig av at disse elevenes potensial blir realisert i størst mulig grad."

I pilotperioden har 263 elever deltatt i programmet. Antall elevplasser har steget kraftig siden oppstarten i 2016.

Fra høsten 2019 har Talentsenteret på VilVite fått ny prosjektleder, Marit Haugan Hove. 

Å delta som elev ved Talentsenteret i realfag gir: 

Faglige utfordringer, dypdekunnskap, samarbeid med elever med like interesser og et sosialt fellesskap. 

Til orientering vedr bilder: Elevene brukte hensiktsmessig verneutstyr der det var behov for dette. Elevene brukte ingen giftige, etsende eller på annen måte farlige eller giftige kjemikalier. 

En slimete dag på kjemilaben for Emma, Sigrid og Camilla på Høgskulen på Vestlandet. Foto: Cathrine Strøm / VilVite.

Nikolai, Eirik, Gaute og Mikael er enige: full fart på rørepinnen gir best slim! Foto: Cathrine Strøm / VilVite.

For Nikolai og de andre elevene ved talentsenteret er dagene varierte og innholdsrike – som når de programmerer raketter. Foto: Thor Brødreskift.

Thevaky og Camilla finpusser på flyferdighetene. Dronekjøring er ikke bare lett. Foto: Thor Brødreskift.

Følg oss: