Talentsenteret – fra prosjekt til permanent ordning 

Talentsenteret i realfag startet som et pilotprosjekt i 2016 for å gi barn og unge med stort læringspotensial i realfag tilpasset undervisning. Nå melder regjeringen at dette blir en permanent ordning. Tilbudet blir videreført ved fire regionale vitensentre som alle hadde pilotprosjektetet. Dette er til stor glede for de involverte vitensentrene – og til enda større glede og nytte for elevene som deltar.

Prosjektleder for Talentsenter i realfag, Ola Kåre Risa, er svært stolt over at talentsenteret nå blir et fast tilbud:  

- Som prosjektleder for Talentsenter i realfag har det vært veldig inspirerende å jobbe med disse elevene i pilotperioden. Jeg har forsøkt å legge til rette for at de skal få se nye og spennende sider ved realfag, gi de faglige utfordringer og også få nye venner. Det å se gløden i øynene deres, begeistringen over å ha fått til noe vanskelig og lære nye ting, har vært veldig motiverende for meg å være en del av. For flere elever har talentsenteret vært en “redning” både faglig og sosialt.

Administrerede direktør Lars Leegaard Marøy er spesielt opptatt at denne elevgruppen har fått et godt tilbud som gir dem nye utviklingsmuligheter.

Talentsenter i realfag er et tilbud til en elevgruppe som ikke alltid får den tilpassede opplæringen som de trenger og fortjener. Gjennom de tre årene VilVite har deltatt i pilotprosjektet, har vi fått overveldende positive, ofte tankevekkende og rørende tilbakemeldinger fra deltakere og foreldre. Dette tilbudet har vært svært viktig for elevene. At følgeforskningen på pilotprosjektet viser det samme, slik at Utdanningsdirektoratet nå gjør ordningen permanent, er høyst gledelig. Det er en fjær i hatten til VilVite og de andre vitensentrene som har deltatt i piloten. Men først og fremst er det en håndsrekning til skoleelever med stort læringspotensial innen realfag. Ordningen er også viktig på samfunnsnivå; Norges framtid er avhengig av at disse elevenes potensial blir realisert i størst mulig grad."

I pilotperioden har 263 elever deltatt i programmet. Antall elevplasser har steget kraftig siden oppstarten i 2016.

Årstall Antall grupper Antall elever Sted
2016-2017   1 gruppe: 7.-9. trinn 23 elever Bergen
2017-2018 2 grupper: 7.-10. trinn 40 elever Bergen
2018-2019 8 grupper: 7. trinn – vg2   190 elever Bergen, Sogndal
2019-2020 6 grupper: 7. trinn – vg2 120 elever Bergen, Sogndal

 

Se også PRESSEMELDINGEN under bildene.

Å delta som elev ved Talentsenteret i realfag gir: 

Faglige utfordringer, dypdekunnskap, samarbeid med elever med like interesser og et sosialt fellesskap. 

Til orientering vedr bilder: Elevene brukte hensiktsmessig verneutstyr der det var behov for dette. Elevene brukte ingen giftige, etsende eller på annen måte farlige eller giftige kjemikalier. 

En slimete dag på kjemilaben for Emma, Sigrid og Camilla på Høgskulen på Vestlandet. Foto: Cathrine Strøm / VilVite.

Nikolai, Eirik, Gaute og Mikael er enige: full fart på rørepinnen gir best slim! Foto: Cathrine Strøm / VilVite.

For Nikolai og de andre elevene ved talentsenteret er dagene varierte og innholdsrike – som når de programmerer raketter. Foto: Thor Brødreskift.

Thevaky og Camilla finpusser på flyferdighetene. Dronekjøring er ikke bare lett. Foto: Thor Brødreskift.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: 

Talentsentrene for elever med stort læringspotensial i realfag, har på kort tid etablert et tilbud som er imponerende i kvalitet og omfang. Dette er konklusjonen i en evaluering av ordningen. – Talentsentrene inspirerer og løfter elever som har stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi. Vi gjør nå denne prøveordningen permanent, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Gode kunnskaper i realfag er viktig for fremtidens Norge, og helt avgjørende hvis vi skal greie å løse store samfunnsutfordringer, som å få ned klimautslippene og gjennomføre det grønne skiftet. Talentsentrene er prøvd ut som en treårig pilot ved fire vitensentre siden 2016.

Talentsentrene gir elevene utfordringer og er en møteplass 
– Elever som presterer høyt faglig kan av og til føle seg litt alene på sin skole, og vil ha nytte av å ha et sted der de får faglige utfordringer og møter andre som har samme interesse for realfag. Talentsentrene ser ut til å ivareta både faglige og sosiale forhold på gode og gjennomtenkte måter, sier Sanner.

Det er Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som har gjennomført evalueringen av de fire talentsentrene, som ligger i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Barn og unge skal være «Tett på realfag» 
Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Strategien har fire hovedmål: At barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres, at andelen barn og unge som presterer på lavt nivå i matematikk skal reduseres, at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag, samt at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Fakta 
Talentsentrene i realfag ble opprettet høsten 2016, og er plassert ved fire regionale vitensentre:

 1. Oslo vitensenter
 2. VilVite Bergen
 3. Vitensenteret i Trondheim
 4. Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Alta


Talentsentrene skal: 

 • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer
 • Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene
 • Bidra til at høyt presterende elever knytter kontakt med andre høyt presterende gjennom organiserte elevnettverk
 • Talentsentrene er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring.
 • Satsingen med de fire talentsentrene utgjør 8 millioner kroner årlig.

  29.3.2019

Følg oss: