Skole og barnehage

Arduino - introkurs i programmering

L

Kurset gir en grunnleggende opplæring i programmering av Arduino. Målet er å øke klassens kompetanse i programmering og bruk av utstyret. Vi benytter Arduino uno med shield. Shieldet har blant annet trykk-knapper, LED-lys og segmentert led-display. Elevene jobber parvis med å lære og programmere shieldet til å gjøre det elevene vil.

Fag / fagområde: Informasjonsteknologi 1 og 2, Matematikk, Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: onsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 1 time 30 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Læringsprogrammet het tidligere Arduino – introduksjonskurs.

Kompetansemål
Programmet passer fagretninger eller prosjekter som har fokus på programmering eller praktisk matematikk. F. eks Informasjonsteknologi 1 og 2, Teknologi og forskningslære 1, X og 2 eller Matematikk.

Forberedelser
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
For- og etterarbeid: Elevark med linker

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: