Skole og barnehage

Arduino - kodekurs

L

Kurset gir en grunnleggende opplæring i programmering av Arduino. Målet er å øke klassens kompetanse i programmering og bruk av utstyret. Vi benytter Arduino uno med shield. Shieldet har blant annet trykk-knapper, LED-lys og segmentert led-display. Elevene jobber parvis med å lære og programmere shieldet til å gjøre det elevene vil.

Fag / fagområde: Informasjonsteknologi 1 og 2, Matematikk, Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 90 min
Trinn: Vidergående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Læringsprogrammet het tidligere Arduino – introduksjonskurs.

Kompetansemål

Programmet passer fagretninger eller prosjekter som har fokus på programmering eller praktisk matematikk. F. eks Informasjonsteknologi 1 og 2, Teknologi og forskningslære 1, X og 2 eller Matematikk.

Forberedelser

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning

For- og etterarbeid: Elevark med linker

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: