Skole og barnehage

Arduino - introkurs i programmering

L

Kurset gir en grunnleggende opplæring i programmering av Arduino. Målet er å øke klassens kompetanse i programmering og bruk av utstyret. Vi benytter Arduino uno med shield. Shieldet har blant annet trykk-knapper, LED-lys og segmentert led-display. Elevene jobber parvis med å lære og programmere shieldet til å gjøre det elevene vil.

Fag / fagområde: Informasjonsteknologi 1 og 2, Matematikk, Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 90 min
Trinn: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Læringsprogrammet het tidligere Arduino – introduksjonskurs.

Kompetansemål
Programmet passer fagretninger eller prosjekter som har fokus på programmering eller praktisk matematikk. F. eks Informasjonsteknologi 1 og 2, Teknologi og forskningslære 1, X og 2 eller Matematikk.

Forberedelser
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
For- og etterarbeid: Elevark med linker

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: