Skole og barnehage

Batteri og redoks

L

Elevene lager batterier av sink og kobber og får dermed strøm nok til å drive en liten motor. Vi måler strøm og spenning med et multimeter og lærer om kjemien i de galvaniske elementene som elevene har laget.

Fag / fagområde: Naturfag og Kjemi 2
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Videregående

 

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

  • Forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene (Naturfag).
  • Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller (Naturfag).
  • Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner (Kjemi 2).

Vi anbefaler å kombinere læringsprogrammet med temaløypen Spenningsrekken.

Forberedelser 

Samarbeid 

Norsk Korrosjonsteknisk Forening har som mål å spre kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse gjennom tiltak, forskning og utvikling innen dette fagområdet. Samarbeidet med Korrosjonsforeningen omfatter installasjoner i utstillingen med tilknyttet læringstilbud.

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

For at elevene skal få størst mulig utbytte av å jobbe med det galvaniske elementet på VilVite, er det en fordel at de allerede har gjort seg kjent med spenningsrekken og begreper som oksidasjon og reduksjon.

Nyheter skole og barnehage

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Vi setter fokus på miljø og forbrukeransvar

I vår tilbyr vi flere læringsprogram med fokus på miljø, plastproblematikk og forbrukeransvar. Vi ønsker at elevene blir enda mer bevisst på hvordan plast og forbruket vårt har innvirkning på miljøet rundt oss. Og se hvem som kommer for å inspirere oss!  

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Følg oss: