Skole og barnehage

Batteri og redoks

L

Elevene lager batterier av sink og kobber. Vi måler strøm og spenning og lærer om kjemien i batteriene som elevene har laget.

Fag / fagområde: Naturfag og Kjemi 2
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Vidergående

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

  • Forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene (Naturfag).
  • Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller (Naturfag).
  • Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner (Kjemi 2).

Vi anbefaler å kombinere læringsprogrammet med temaløypen Spenningsrekken.

Forberedelser 

Samarbeid 

Norsk Korrosjonsteknisk Forening har som mål å spre kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse ulike tiltak samt fremme av forskning og utvikling på området. Samarbeidet med Korrosjonsforeningen omfatter 5 installasjoner og to læringstilbud rettet mot yrkesfag.

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

For at elevene skal få størst mulig utbytte av å jobbe med det galvaniske elementet på VilVite, er det en fordel at de allerede har gjort seg kjent med spenningsrekken og begreper som oksidasjon og reduksjon.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: