Skole og barnehage

Batteri og redoks

L

Elevene lager batterier av sink og kobber og får dermed strøm nok til å drive en liten motor. Vi måler strøm og spenning med et multimeter og lærer om kjemien i de galvaniske elementene som elevene har laget.

Fag / fagområde: Naturfag og Kjemi 2
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

  • Forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene (Naturfag).
  • Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller (Naturfag).
  • Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner (Kjemi 2).

Vi anbefaler å kombinere læringsprogrammet med temaløypen Spenningsrekken.

Forberedelser 

Samarbeid 
Norsk Korrosjonsteknisk Forening har som mål å spre kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse gjennom tiltak, forskning og utvikling innen dette fagområdet. Samarbeidet med Korrosjonsforeningen omfatter installasjoner i utstillingen med tilknyttet læringstilbud.

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

For at elevene skal få størst mulig utbytte av å jobbe med det galvaniske elementet på VilVite, er det en fordel at de allerede har gjort seg kjent med spenningsrekken og begreper som oksidasjon og reduksjon.

Nyheter skole og barnehage

Metamorfose - et sommerfuglshow

Metamorfose er en musikalsk og visuell historie for 4-åringer (født 2014), hvor vi følger sitronsommerfuglens liv gjennom skygge-  og dukketeater. Oppleves 25.-27. september.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: