Skole og barnehage

Batteri og redoks

L

Elevene lager batterier av sink og kobber og får dermed strøm nok til å drive en liten motor. Vi måler strøm og spenning med et multimeter og lærer om kjemien i de galvaniske elementene som elevene har laget.

Fag / fagområde: Naturfag og Kjemi 2
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Videregående

 

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

  • Forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene (Naturfag).
  • Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller (Naturfag).
  • Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner (Kjemi 2).

Vi anbefaler å kombinere læringsprogrammet med temaløypen Spenningsrekken.

Forberedelser 

Samarbeid 

Norsk Korrosjonsteknisk Forening har som mål å spre kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse gjennom tiltak, forskning og utvikling innen dette fagområdet. Samarbeidet med Korrosjonsforeningen omfatter installasjoner i utstillingen med tilknyttet læringstilbud.

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

For at elevene skal få størst mulig utbytte av å jobbe med det galvaniske elementet på VilVite, er det en fordel at de allerede har gjort seg kjent med spenningsrekken og begreper som oksidasjon og reduksjon.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: