Skole og barnehage

Batteri og redoks

L

Elevene lager batterier av sink og kobber og får dermed strøm nok til å drive en liten motor. Vi måler strøm og spenning med et multimeter og lærer om kjemien i de galvaniske elementene som elevene har laget.

Fag / fagområde: Naturfag og Kjemi 2
Ukedager: onsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

  • Forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene (Naturfag).
  • Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller (Naturfag).
  • Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner (Kjemi 2).

Vi anbefaler å kombinere læringsprogrammet med temaløypen Spenningsrekken.

Forberedelser 

Samarbeid 
Norsk Korrosjonsteknisk Forening har som mål å spre kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse gjennom tiltak, forskning og utvikling innen dette fagområdet. Samarbeidet med Korrosjonsforeningen omfatter installasjoner i utstillingen med tilknyttet læringstilbud.

Bestill

Lagt ut: 09.11.2016

For at elevene skal få størst mulig utbytte av å jobbe med det galvaniske elementet på VilVite, er det en fordel at de allerede har gjort seg kjent med spenningsrekken og begreper som oksidasjon og reduksjon.

Nyheter skole og barnehage

Vil du ha VilVite til din skole?

Vi søker to skoler som vil prøve vårt nye oppsøkende tilbud fra «VilVite på hjul». Da stiller vi med vitenshow, utstilling og læringsprogram – til en «VilVite-dag» ved skolen. Se hvilke tema du kan velge blant og meld tilbake nå. 

Tid for koding i uke 48-49

Vi er med på Kodetimen. I uke 48 og 49 har vi økt antall plasser på våre kodeprogrammer. Læringsprogrammene fokuserer på forståelse og ferdigheter innen enkel programmering. Her er det lære ved å gjøre – og programmere underveis!

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Følg oss: