Skole og barnehage

Disseksjon av grisehjerte

L

Elevene jobber i grupper på tre og dissekerer et grisehjerte. Med god instruksjon men på egenhånd skal elevene undersøke, kjenne og ta på hjertet. De lærer også om kroppens blod og respirasjonssystem.

Fag / fagområde: Biologi 1
Periode: 04.02 - 15.02
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Målgruppe: Videregående

Læringsprogrammet tilbys for videreågende og 8.-10. trinn. Programmet tilpasses etter trinn. For 8.-10. trinn, se læringstilbud for ungdomskolen

Programmet holdes i en periode på kun 2 uker. Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Gjøre rede for oppbygningen av og funksjonen til sentrale organsystemer i kroppen, og diskutere årsaker til sykdommer som har sammenheng med livsstil.

Forberedelser 
Informasjon til lærer: Lærerveiledning

For- og etterarbeid: For- og etterarbeid

Viktig informasjon 
Egenandel kr 650 per klasse. Tilsvarer ca 22 kr pr pers i en klasse på 30 elever. Materiellkostnader dekkes ikke av Hordaland fylkeskommune.

Bestill

Lagt ut: 01.12.2016

Elevene jobber i grupper på tre personer for å kjenne på og lære om den viktigste muskelen i kroppen - hjertet.
Antall slag som hjertet slår per minutt er forskjellig arter i mellom. Menneskets hjerte begynner å slå 22 dager etter befruktning.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: