Skole og barnehage

Disseksjon av grisehjerte (vgs)

L

Elevene jobber i grupper på tre og dissekerer et grisehjerte. Med god instruksjon men på egenhånd skal elevene undersøke, kjenne og ta på hjertet. De lærer også om kroppens blod og respirasjonssystem.

Fag / fagområde: Biologi 1
Periode: Høst 2017: 14.11.-24.11.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: Vidergående

Læringsprogrammet tilbys for videreågende og 8.-10. trinn. Programmet tilpasses etter trinn. For 8.-10. trinn, se læringstilbud for ungdomskolen

Programmet holdes i en periode på kun 2 uker. Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål

Gjøre rede for oppbygningen av og funksjonen til sentrale organsystemer i kroppen, og diskutere årsaker til sykdommer som har sammenheng med livsstil.

Forberedelser 

Informasjon til lærer: Lærerveiledning

For- og etterarbeid: For- og etterarbeid

Viktig informasjon 

Egenandel kr 500 per klasse. Tilsvarer 17 kr pr pers i en klasse på 30 elever. Materiellkostnader dekkes ikke av Hordaland fylkeskommune.

Bestill

Lagt ut: 01.12.2016

Elevene jobber i grupper på tre personer for å kjenne på og lære om den viktigste muskelen i kroppen - hjertet.
Antall slag som hjertet slår per minutt er forskjellig arter i mellom. Menneskets hjerte begynner å slå 22 dager etter befruktning.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: