Skole og barnehage

Elektronisk løgndetektor (vgs)

L

Klassen lærer loddeteknikk og får fagkunnskap om komponentene i en elektronisk sensorkrets. Transistorer, kondensator, motstander, høyttaler og batteri loddes på et kretskort som så kan brukes til løgndetektor.

Fag / fagområde: Elektrofag, Fysikk 1 og Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 70 min
Trinn: Vidergående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Viktig informasjon 

Pris materiell er kr 35,- per elev. (Ny pris pga endret kronekurs). Materiellkostnader dekkes ikke av Hordaland fylkeskommune.

Kompetansemål 

  • Sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi eksempler på bruken av dem (Fysikk 1).
  • Bruke sensorer og styringssyste-mer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner (Teknologi og forskningslære X).
  • Lage elektroniske kretser ved å lodde komponenter og simulere og teste kretsene (Teknologi og forskningslære 1).

Aktuelt som FYR-program 

Læringstilbudet er ikke knyttet til et kompetansemål for elektrofag, men er etterspurt av lærere og egnes som yrkesretting av naturfag (FYR) for utdanningsprogrammet elektrofag. 

Forberedelser 

Informasjon til lærer: lærerveiledning
For- og etterarbeid, til lærer: Powerpoint-presentasjon til bruk i klassen (egne kommentarer for lærer) og utfyllende informasjon.
Forarbeid: elevark.
Etterarbeid: elevark.

 

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Å lære lodde er en av ferdighetene som elevene lærer i programmet.
Klassen får hjelp underveis med både å forstå teorien bak løgndektoren og for å lage en løgndektor.

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: