Skole og barnehage

Elektronisk løgndetektor

L

Klassen lærer loddeteknikk og får fagkunnskap om komponentene i en elektronisk sensorkrets. Transistorer, kondensator, motstander, høyttaler og batteri loddes på et kretskort som så kan brukes til løgndetektor.

Fag / fagområde: Elektrofag, Fysikk 1 og Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: onsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 1 time 10 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Viktig informasjon 
Pris materiell er kr 35,- per elev. (Ny pris pga endret kronekurs). Materiellkostnader dekkes ikke av Hordaland fylkeskommune.

Kompetansemål 

  • Sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi eksempler på bruken av dem (Fysikk 1).
  • Bruke sensorer og styringssyste-mer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner (Teknologi og forskningslære X).
  • Lage elektroniske kretser ved å lodde komponenter og simulere og teste kretsene (Teknologi og forskningslære 1).

Aktuelt som FYR-program 
Læringstilbudet er ikke knyttet til et kompetansemål for elektrofag, men er etterspurt av lærere og egnes som yrkesretting av naturfag (FYR) for utdanningsprogrammet elektrofag. 

Forberedelser 
Informasjon til lærer: lærerveiledning.
For- og etterarbeid, til lærer: Powerpoint-presentasjon til bruk i klassen. 
Lærerark med informasjon, elevark forarbeid og elevark etterarbeid.

 

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Å lære lodde er en av ferdighetene som elevene lærer i programmet.
Klassen får hjelp underveis med både å forstå teorien bak løgndektoren og for å lage en løgndektor.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: