Skole og barnehage

Elektronisk løgndetektor

L

Klassen lærer loddeteknikk og får fagkunnskap om komponentene i en elektronisk sensorkrets. Transistorer, kondensator, motstander, høyttaler og batteri loddes på et kretskort som så kan brukes til løgndetektor.

Fag / fagområde: Elektrofag, Fysikk 1 og Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever.
Varighet: 70 min
Trinn: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Viktig informasjon 

Pris materiell er kr 35,- per elev. (Ny pris pga endret kronekurs). Materiellkostnader dekkes ikke av Hordaland fylkeskommune.

Kompetansemål 

  • Sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi eksempler på bruken av dem (Fysikk 1).
  • Bruke sensorer og styringssyste-mer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner (Teknologi og forskningslære X).
  • Lage elektroniske kretser ved å lodde komponenter og simulere og teste kretsene (Teknologi og forskningslære 1).

Aktuelt som FYR-program 

Læringstilbudet er ikke knyttet til et kompetansemål for elektrofag, men er etterspurt av lærere og egnes som yrkesretting av naturfag (FYR) for utdanningsprogrammet elektrofag. 

Forberedelser 

Informasjon til lærer: lærerveiledning.
For- og etterarbeid, til lærer: Powerpoint-presentasjon til bruk i klassen. 
Lærerark med informasjon, elevark forarbeid og elevark etterarbeid.

 

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Å lære lodde er en av ferdighetene som elevene lærer i programmet.
Klassen får hjelp underveis med både å forstå teorien bak løgndektoren og for å lage en løgndektor.

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: