Skole og barnehage

En bro til matematikk

L

Klassen setter opp en hengebro med 10 m lengde og 6 m spenn. De får gjøre målinger og beregninger med ulik belastning. Opplegget gir et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, trigono-metriske beregninger og likninger med to ukjente. Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Fag / fagområde: Fysikk 1, Matematikk og Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 70 min
Trinn: Vidergående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

  • Dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger (Teknologi og forskningslære).
  • Identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover (Fysikk 1).
  • Gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter (Matematikk).

Bakgrunn for læringsprogrammet

Å kunne løse utfordringer i livet med matematikk viser seg å være langt vanskeligere, enn å løse enda mer komplisert matematikk på papiret. Hvordan skal vi kunne klare å overføre den matematiske kompetansen til virkeligheten? 
Vi tilbyr videregående skoler å jobbe med en hengebro, som på sin måte lager en forbindelse mellom det praktiske og det matematiske. Opplegget er et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, krefter, trigenometri og likninger med to ukjente.

Aktuelt som FYR-program 

Programmet er egnet som yrkesretting av naturfag og matematikk (FYR) for utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: