Skole og barnehage

En bro til matematikk

L

Klassen setter opp en hengebro med 10 m lengde og 6 m spenn. De får gjøre målinger og beregninger med ulik belastning. Opplegget gir et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, trigono-metriske beregninger og likninger med to ukjente. Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Fag / fagområde: Fysikk 1, Matematikk og Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: Høst: tirsdag og fredag. Vår: torsdag og fredag.
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 70 min
Trinn: Vidergående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

  • Dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger (Teknologi og forskningslære).
  • Identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover (Fysikk 1).
  • Gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter (Matematikk).

Bakgrunn for læringsprogrammet

Å kunne løse utfordringer i livet med matematikk viser seg å være langt vanskeligere, enn å løse enda mer komplisert matematikk på papiret. Hvordan skal vi kunne klare å overføre den matematiske kompetansen til virkeligheten? 
Vi tilbyr videregående skoler å jobbe med en hengebro, som på sin måte lager en forbindelse mellom det praktiske og det matematiske. Opplegget er et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, krefter, trigenometri og likninger med to ukjente.

Aktuelt som FYR-program 

Programmet er egnet som yrkesretting av naturfag og matematikk (FYR) for utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Nyheter skole og barnehage

Proteinsyntesen - en oppbyggende nyhet

Erfaringsmessig er proteinsyntesen en prosess som er vanskelig å forklare og forstå. Nå har våre formidlere utviklet et helt nytt program, som levendegjør prosessen og viser sammenhengen mellom DNA, mRNA, tRNA, aminosyre og protein.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Bli med på Kodetimen

I år er VilVite med på Kodetimen i uke 49, og i den forbindelse tilbyr vi ekstra plasser på våre program innenfor koding.

Følg oss: