Skole og barnehage

En bro til matematikk

L

Klassen setter opp en hengebro med 10 m lengde og 6 m spenn. De får gjøre målinger og beregninger med ulik belastning. Opplegget gir et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, trigono-metriske beregninger og likninger med to ukjente. Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Fag / fagområde: Fysikk 1, Matematikk og Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 1 time 10 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål

  • Dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger (Teknologi og forskningslære).
  • Identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover (Fysikk 1).
  • Gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter (Matematikk).

Bakgrunn for læringsprogrammet
Å kunne løse utfordringer i livet med matematikk viser seg å være langt vanskeligere, enn å løse enda mer komplisert matematikk på papiret. Hvordan skal vi kunne klare å overføre den matematiske kompetansen til virkeligheten? 
Vi tilbyr videregående skoler å jobbe med en hengebro, som på sin måte lager en forbindelse mellom det praktiske og det matematiske. Opplegget er et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, krefter, trigenometri og likninger med to ukjente.

Aktuelt som FYR-program 
Programmet er egnet som yrkesretting av naturfag og matematikk (FYR) for utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: