Skole og barnehage

En bro til matematikk

L

Klassen setter opp en hengebro med 10 m lengde og 6 m spenn. De får gjøre målinger og beregninger med ulik belastning. Opplegget gir et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, trigono-metriske beregninger og likninger med to ukjente. Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Fag / fagområde: Fysikk 1, Matematikk og Teknologi og forskningslære 1 og X.
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 70 min
Trinn: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.  

Kompetansemål

  • Dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger (Teknologi og forskningslære).
  • Identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover (Fysikk 1).
  • Gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter (Matematikk).

Bakgrunn for læringsprogrammet

Å kunne løse utfordringer i livet med matematikk viser seg å være langt vanskeligere, enn å løse enda mer komplisert matematikk på papiret. Hvordan skal vi kunne klare å overføre den matematiske kompetansen til virkeligheten? 
Vi tilbyr videregående skoler å jobbe med en hengebro, som på sin måte lager en forbindelse mellom det praktiske og det matematiske. Opplegget er et godt utgangspunkt for å snakke og regne på vektorer, krefter, trigenometri og likninger med to ukjente.

Aktuelt som FYR-program 

Programmet er egnet som yrkesretting av naturfag og matematikk (FYR) for utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Programmet gir en praktisk tilnæring til matematikken - en brobygger!

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: