Skole og barnehage

Radioaktivitet

L

I våre tåkekammer får elevene se strålingen med det blotte øyet. De gjør seg kjent med Geigertelleren og måler bakgrunnsstrålingen. Elevene gjør forsøk med ulike radioaktive kilder, og måler blant annet strålingens rekkevidde.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål 

  • Gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger.
  • Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk.

Læringsprogrammet passer for elever på vg1.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid, til lærer: PowerPoint-presentasjon til å forberede klassen (se egne kommentarer til lærer) med etterabeid og bakgrunnstoff.

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: