Skole og barnehage

Radioaktivitet

L

VilVite har flere tåkekammer som gjør at elevene se strålingen med egne øyne. De gjør seg kjent med Geigertelleren og måler bakgrunnsstrålingen. Elevene gjør forsøk med ulike radioaktive kilder, og måler blant annet strålingens rekkevidde.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: onsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål 

  • Gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger.
  • Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk.

Læringsprogrammet passer for elever på vg1.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning
Anbefalt for- og etterarbeid, til lærer: PowerPoint-presentasjon til å forberede klassen (se egne kommentarer til lærer) med etterabeid og bakgrunnstoff.

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: