Skole og barnehage

Radioaktivitet

L

Klassen tester ut tåkekammer og ser stråling med det blotte øye. Elevene gjør forsøk med ulike radioaktive kilder, måler strålingsintensiteten og gjøre forsøk med halveringstid.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Vidergående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål 

  • Gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger.
  • Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk.

Læringsprogrammet passer for elever på vg1.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning

Anbefalt for- og etterarbeid, til lærer: PowerPoint-presentasjon til å forberede klassen (se egne kommentarer til lærer) med etterabeid og bakgrunnstoff.

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: