Skole og barnehage

Skaperhagen - kompetanse for det 21. århundre

L

I Skaperhagen bygger elever kompetanse for det 21. århundre. Elevene bryner seg på åpne oppdrag som de skal løse gjennom kreativitet, problemløsning og sin evne til kritisk vurdering av eget arbeid. Oppdragene er tematisk knyttet til naturfaglige fenomener, utprøving av materialer, verktøy og teknologi. Arbeidet er i tråd med Ludvigsen-utvalgets anbefalinger om å styrke elevene sin kompetanse i å utforske og skape, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta.

Fag / fagområde: Det skapende mennesket.
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: 32 elever. For grupper opp til 180 elever, kontakt bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall og ankomst.
Varighet: 60 min
Trinn: Videregående

Om Skaperhagen
Skaperhagen handler om fremtidens kompetanse: om tilegne seg kunnskap for å løse problemer i samarbeid med andre gjennom å bruke kreativiteten, utforske materialer, verktøy og teknologi. Hvert av de fem husene i Skaperhagen har hvert sitt åpne oppdrag. En formidler leder klassen gjennom arbeidet og elevene har tilgang til et arbeidsbord med verktøy, materialer og utstyr. De skal underveis teste arbeidet sitt ved husets teststasjon. Det åpne oppdraget har ingen oppskrift eller fasit for hvordan det skal løses. Det er opp til hver enkelt elev eller gruppe å teste ut ulike løsninger for å bygge seg en prototype. Elevene må vurdere, kommunisere, prøve og feile - og lærer å jobbe i en slik prosess. Formidler hjelper til ved å motivere, stille spørsmål og om nødvendig gi hint eller forslag til bruk av materialer eller verktøy. Til slutt presenterer vi prototypene for hverandre. 

Faglig forankring
Ludvigsen-utvalget (2015):
-kompetanse i å lære
-kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
-kompetanse i å utforske og skape
Gjeldende læreplan
-det skapende mennesket

Forberedelser og etterarbeid
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Forarbeid: Forbered elevene på at de på VilVite lager sin egen prototype for å løse et oppdrag.
Se gjerne denne filmen med eksempler på kreativ problemløsning: Film om å lage elektrisk bryter.
Forslag til etterarbeid: Presentasjon til lærer

Viktig informasjon
Klasser med mer enn 16 elever blir delt i to grupper. Hver gruppe får en formidler og oppdrag. 

For grupper opp til 180 elever, f. eks hele trinnet, får du hjelp til å bestille flere program i Skaperhagen på samme dag. Send
e-post til bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall, trinn og tid for ankomst.

Lærerkurs i Skaperhagen?
Lærerkurs i kreativt arbeid og hvordan elever kan lære å utvikle løsninger gjennom prøving, testing, feiling – og å ikke følge en bestemt oppskrift. Har du lærerkurs i Skaperhagen, stiller vi Skaperhagen på VilVite til din rådighet. Du kan da gjennomføre oppleggene med klassen din på egenhånd her hos oss. Les mer her.

Bestill

Lagt ut: 05.05.2017

I læringsprogrammet Klessnoren i Skaperhagen er en klessnor utgangspunkt i aktiviteten.

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: