Skole og barnehage

Skaperhagen - Kjedereaksjon (VGS)

L

Klarer vi å lage en sammenhengende kjedereaksjon? Elevene jobber i grupper og samarbeider om å bygge hver sin del av en kjedereaksjonen. Det er mye forskjellig utstyr tilgjengelig og vi lærer av å teste og prøve ut underveis. Redskapsboden er et av husene i Skaperhagen, en kreativ arena hvor elevene jobber med problemløsning og lærer av egne erfaringer.

Fag / fagområde: Det skapende mennesket.
Ukedager: tirsdag og onsdag
Antall: Inntil 32 elever. For grupper opp til 180 elever, kontakt bestilling@vilvite.no med ønsket dato, antall og ankomst
Varighet: 60 min
Trinn: Vidergående

Om Skaperhagen
Skaperhagen handler om det skapende mennesket: om å løse problemer i samarbeid med andre gjennom å bruke kreativiteten, utforske materialer, verktøy og teknologi. Hele Skaperhagen består av fem hus med fem ulike utfordringer. Hvert hus har et arbeidsbord med utstyr og en teststasjon for utprøving. Det er ingen oppskrift for hvordan utfordringene skal løses, det er opp til hver enkelt elev eller gruppe å teste ut ulike løsninger og bygge seg en prototype. Her er det prøving og feiling som gjelder - og å lære av dette. Formidler hjelper til ved å motivere, stille spørsmål og om nødvendig gi hint eller forslag til bruk av materialer eller verktøy. Til slutt presenterer vi prototypene for hverandre.

Forberedelser og etterarbeid
Forberedelser og etterarbeid
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Forslag til forarbeid: se inspirerende filmer fra Youtube, f. eks.: 99 Amazing Chain Reaction Tricks Part 3 (YouTube).
Søke tips: søk på Rude Goldberg
Forslag til etterarbeid: Se filmer dere tok av kjedereaksjonen og beskriv hva som skjedde. Last ned forslag til lærer her

Viktig informasjon
Klasser med mer enn 30 elever blir delt i to grupper. Hver gruppe får en formidler og utfordring. 

For grupper opp til 180 elever, f. eks hele trinnet, får du hjelp til å bestille flere program i Skaperhagen på samme dag. Send
e-post til bestilling(a)vilvite.no med ønsket dato, antall, trinn og tid for ankomst.

Bestill

Lagt ut: 05.05.2017

I læringsprogrammet Klessnoren i Skaperhagen er en klessnor utgangspunkt i aktiviteten.

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: