Skaperhagen - kompetanse for det 21. århundre

I det kreative verkstedet Skaperhagen blir elevene møtt av ulike oppdrag, og de må selv se etter muligheter - og omsette mulighetene til konkrete løsninger. I Skaperhagen finnes verken fasit eller begrensninger, og fremtidens voksne øver på ferdigheter som er viktige i det 21. århundre!
Bestill
 • Fagområde: Fagfornyelsen
 • Tidspunkt: tirsdag- fredag
 • Antall: 40 elever
 • Varighet: 60 min
 • Målgruppe: Videregående
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  Skaperhagen består av ulike utfordringer og elevene får i oppdrag å løse en av disse. De skal bygge en prototype ved arbeidsbordet og teste underveis på teststasjonen. Elevene jobber sammen to eller tre.

  Ved arbeidsbordet er det tilgjengelig mye materiell og verktøy som elevene fritt kan bruke. Det er ingen oppskrift for hva de skal lage, elevene jobber selvstendig og det er ikke noe som er feil, vi lærer av å prøve og feile. Formidler hjelper til, men det er elevene selv som utvikler sin egen prototype. Underveis er det viktig å prøve ut og teste mye. Timen avsluttes med at vi å presenterer prototypene for hverandre.

  Norsk klimastiftelse, Raftostiftelsen, Universitetsmuseet og VilVite samarbeider om tverrfaglig klimaundervising til skoler. Vi har alle fokus på klima og bærekraftig utvikling, men fra ulike synsvinkler. I nettportalen Tograder kan du lese om hvilke tilbud din klasse kan delta på i Bergen, og knytte besøket/besøkene til relevant og dagsaktuell fagstoff om klima fra 2°C-magasinet og nettportalen Tograder.

  Tilknytning til læreplan

  Kjerneelementer
  Å la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

  Forberedelser

  Forslag til for- og etterarbeid: presentasjon til lærer

  Vi oppfordrer lærer til å ta bilder og om mulig filme arbeidet med prototypene til bruk i etterarbeid.

  Ønsker du å sette arbeidet inn i en større sammenheng? Gjør oppgaven “Bærekraftig utvikling: verdenskafe” på Tograder som etterarbeid. 

   

  Nyheter skole og barnehage

  Spenningsekspedisjonen - ledige plasser til våren

  BKK-Spenningsekspedisjonen er vårt mest etterspurte læringsprogram. Programmet blir ofte oppbestilt, men nå har vi ledige plasser til våren. Lærere gir gode tilbakemeldinger, som f. eks.:“Veldig godt læringsutbytte. Elevene fikk mye inspirasjon og gode knagger å feste undervisningen på!

  Bli med på lærerkurs - AVLYST

  Programmering gjør sitt inntog i de nye læreplanene. Vi har lærerkurs som viser hvordan algoritmisk tankegang og problemløsing kan benyttes i flere fag, helt uten PC. Men vi har også kurs som gir grunnleggende innføring i bruk av micro:bit. Velkommen til kurs som du kan ta direkte inn i din undervisning.
  Kursene er utsatt. Ny dato kommer etter påske.

  Delta i ressursgruppe

  Ønsker du å bidra til utviklingen av læringstilbudet på VilVite? Delta i ressursgruppe i VilVites utviklingsarbeid frem mot Fagfornyelsen. Vi trenger innspill deg som nettopp har startet, og fra deg som er kommet godt i gang med Fagfornyelsen. Du får dekket vikarmidler.

  Følg oss: