Skole og barnehage

Solceller - bygg celler til panel

L

Programmet gir en praktisk tilnærming til solcellepanelenes virkemåte og egner seg godt for yrkesfaglige elever. Elevene bygger selv solcellepanel av silisiumskiver. Panelene monteres deretter korrekt for å gi ønsket spenning, og vi undersøker og måler virkningsgraden til panelene ved ulik belysning.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: onsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Læringsprogrammet er spesielt utviklet for vg1 (naturfag) og vg3 (fysikk 2).

Kompetansemål 
Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Viktig informasjon  
Pris materiell er kr 25,- per elev. Materiellkostnader dekkes ikke av Hordaland fylkeskommune.

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Praktiske øvelser, samarbeid og gode diskusjoner underveis kjennetegner VilVites læringstilbud.

Nyheter skole og barnehage

Vil du ha VilVite til din skole?

Vi søker to skoler som vil prøve vårt nye oppsøkende tilbud fra «VilVite på hjul». Da stiller vi med vitenshow, utstilling og læringsprogram – til en «VilVite-dag» ved skolen. Se hvilke tema du kan velge blant og meld tilbake nå. 

Tid for koding i uke 48-49

Vi er med på Kodetimen. I uke 48 og 49 har vi økt antall plasser på våre kodeprogrammer. Læringsprogrammene fokuserer på forståelse og ferdigheter innen enkel programmering. Her er det lære ved å gjøre – og programmere underveis!

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Følg oss: