Skole og barnehage

Solceller - bygg celler til panel

L

Programmet gir en praktisk tilnærming til solcellepanelenes virkemåte og egner seg godt for yrkesfaglige elever. Elevene bygger selv solcellepanel av silisiumskiver. Panelene monteres deretter korrekt for å gi ønsket spenning, og vi undersøker og måler virkningsgraden til panelene ved ulik belysning.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Læringsprogrammet er spesielt utviklet for vg1 (naturfag) og vg3 (fysikk 2).

Kompetansemål 
Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: lærerveiledning.
Anbefalt for- og etterarbeid: for- og etterarbeid.

Viktig informasjon  
Pris materiell er kr 20,- per elev. Materiellkostnader dekkes ikke av Hordaland fylkeskommune.

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Praktiske øvelser, samarbeid og gode diskusjoner underveis kjennetegner VilVites læringstilbud.

Nyheter skole og barnehage

SFO på VilVite i vinterferien

SFO kan komme til VilVite i vinterferien for utforsking og opplevelser i utstillingen. Dette er en populær opplevelse for SFO som vil gjøre noe kjekt!

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en kampanje som skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.
VilVite tilbyr læringsprogram som passer yrkesfag og bidrar dermed til å fremme fokus på yrkesfag i tråd i med målsettingen til Kunnskapsdepartementet. 

 

Maritim realfagskveld 22. mars 2018

Hva vil du bli? Hva skal du velge? Hvilke muligheter finnes der ute? Maritime Bergen og VilVite samarbeider sammen med en rekke bedrifter og skoler, for å hjelpe deg å besvare disse spørsmålene.

Følg oss: