Skole og barnehage

Spenningsrekken

T

Elevene jobber med utstillingseksperimenter som gir innblikk i elektrokjemiske prosesser som fører til korrosjon. Installasjonene viser praktiske problemstillinger. Animasjoner og forstørrelser belyser detaljene i korrosjonsprosessene.

Fag / fagområde: Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, Fysikk 2, Naturfag og Teknikk og industriell produksjon.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål 

  • Forklare redoksreaksjoner, egenskapene og bruksområdene til materialer. 
  • Gjøre forsøk med galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene. 
  • Gjøre forsøk med korrosjon og hvordan korrosjon kan hindres.

Læringsprogrammet passer for elever på vg1 til vg3. 

Vi anbefaler å kombinere temaløypen med læringsprogrammet Batteri og redoks.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.
Skriv ut og la elevene lese gjennom oppgavene i forkant av besøket. Ta med elevarkene til VilVite: 

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: