Skole og barnehage

Spenningsrekken

T

Elevene jobber med utstillingseksperimenter som gir innblikk i elektrokjemiske prosesser som fører til korrosjon. Installasjonene viser praktiske problemstillinger. Animasjoner og forstørrelser belyser detaljene i korrosjonsprosessene.

Fag / fagområde: Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, Fysikk 2, Naturfag og Teknikk og industriell produksjon.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål 

  • Forklare redoksreaksjoner, egenskapene og bruksområdene til materialer. 
  • Gjøre forsøk med galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene. 
  • Gjøre forsøk med korrosjon og hvordan korrosjon kan hindres.

Læringsprogrammet passer for elever på vg1 til vg3. 

Vi anbefaler å kombinere temaløypen med læringsprogrammet Batteri og redoks.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.
Skriv ut og la elevene lese gjennom oppgavene i forkant av besøket. Ta med elevarkene til VilVite: 

Viktig informasjon høsten 2018
Vi forbedrer Spenningsrekken. Fra november kommer temaløypen i en digital løsning, og informasjonen på denne siden vil bli oppdatert innen 20. oktober,

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: