Skole og barnehage

Spenningsrekken

T

Elevene jobber med utstillingseksperimenter som gir innblikk i elektrokjemiske prosesser som fører til korrosjon. Installasjonene viser praktiske problemstillinger. Animasjoner og forstørrelser belyser detaljene i korrosjonsprosessene.

Fag / fagområde: Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, Fysikk 2, Naturfag og Teknikk og industriell produksjon.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: Vidergående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål 

  • Forklare redoksreaksjoner, egenskapene og bruksområdene til materialer. 
  • Gjøre forsøk med galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene. 
  • Gjøre forsøk med korrosjon og hvordan korrosjon kan hindres.

Læringsprogrammet passer for elever på vg1 til vg3. 

Vi anbefaler å kombinere temaløypen med læringsprogrammet Batteri og redoks.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.

Skriv ut og la elevene lese gjennom oppgavene i forkant av besøket.
Ta med elevarkene til VilVite: 

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: