Skole og barnehage

Spenningsrekken

T

Elevene jobber med utstillingseksperimenter som gir innblikk i elektrokjemiske prosesser som fører til korrosjon. Installasjonene viser praktiske problemstillinger. Animasjoner og forstørrelser belyser detaljene i korrosjonsprosessene.

Fag / fagområde: Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, Fysikk 2, Naturfag og Teknikk og industriell produksjon.
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 60 min
Trinn: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april.

Kompetansemål 

  • Forklare redoksreaksjoner, egenskapene og bruksområdene til materialer. 
  • Gjøre forsøk med galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene. 
  • Gjøre forsøk med korrosjon og hvordan korrosjon kan hindres.

Læringsprogrammet passer for elever på vg1 til vg3. 

Vi anbefaler å kombinere temaløypen med læringsprogrammet Batteri og redoks.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.
Skriv ut og la elevene lese gjennom oppgavene i forkant av besøket. Ta med elevarkene til VilVite: 

Bestill

Lagt ut: 14.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: