Skole og barnehage

Varmepumper

L

Elevene gjør eksperimenterer som demonstrerer hvordan varmepumper fungerer. Det er fire stasjoner hvor hver stasjon har flere eksperiment som synliggjør funksjonen til sentrale deler av varmepumpen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: onsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål 
Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.
Anbefalt forarbeid: pp-presentasjon til klassen (med noen kommentarer).
Anbefalt etterarbeid: elevark.

Programmet ble fornyet våren 2016 
Programmene Varmepumper og Solceller har erstattet Fornybare energikilder. I de nye tilbudene jobber elevene praktisk store deler av tiden, og de har kun fokus på ett tema for å gi mer forståelse og dybdelæring.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: