Skole og barnehage

Varmepumper

L

Elevene gjør eksperimenterer som demonstrerer hvordan varmepumper fungerer. Det er fire stasjoner hvor hver stasjon har flere eksperiment som synliggjør funksjonen til sentrale deler av varmepumpen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Vidergående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål 

Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.
Anbefalt forarbeid: pp-presentasjon til klassen (med noen kommentarer).
Anbefalt etterarbeid: elevark.


Programmet ble fornyet våren 2016 

Programmene Varmepumper og Solceller har erstattet Fornybare energikilder. I de nye tilbudene jobber elevene praktisk store deler av tiden, og de har kun fokus på ett tema for å gi mer forståelse og dybdelæring.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Flere lærerkurs i januar

Nå i januar arrangerer vi tre kurs for lærere og barnehageansatte. Kursene gir både faglig påfyll og konkrete metoder og verktøy.

 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Bestill vårens læringstilbud

VilVite tilbyr til enhver tid rundt 60 ulike læringstilbud for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Alle læringstilbudene er knyttet til læreplanen eller rammeplan for barnehagen. Velkommen til realfagsglede og læring!

Følg oss: