Skole og barnehage

Varmepumper

L

Elevene gjør eksperimenterer som demonstrerer hvordan varmepumper fungerer. Det er fire stasjoner hvor hver stasjon har flere eksperiment som synliggjør funksjonen til sentrale deler av varmepumpen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Videregående

Klikk på bestill for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for neste semester kan bestilles fra medio november og april. 

Kompetansemål 

Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.

Forberedelser 

Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.
Anbefalt forarbeid: pp-presentasjon til klassen (med noen kommentarer).
Anbefalt etterarbeid: elevark.


Programmet ble fornyet våren 2016 

Programmene Varmepumper og Solceller har erstattet Fornybare energikilder. I de nye tilbudene jobber elevene praktisk store deler av tiden, og de har kun fokus på ett tema for å gi mer forståelse og dybdelæring.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Biene kommer

Nå kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. 

Læring i interaktive utstillinger

Jobber du på et vitensenter, eller ønsker du å bruke metodikk fra vitensentre i arbeidet ditt? I samarbeid med VilVite tilbyr nå HVL en videreutdanning for vitensenteransatte og andre som ønsker å bruke vitensentermetodikk på egen arbeidsplass. 

Spenningsekspedisjonen - ledige plasser i vår

Spenningsekspedisjonen er vårt mest besøkte program. Vi har ennå ledige plasser denne våren. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Følg oss: