Skole og barnehage

Varmepumper

L

Elevene gjør eksperimenterer som demonstrerer hvordan varmepumper fungerer. Det er fire stasjoner hvor hver stasjon har flere eksperiment som synliggjør funksjonen til sentrale deler av varmepumpen.

Fag / fagområde: Naturfag
Ukedager: Tirsdag - fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Trinn: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål 
Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.

Forberedelser 
Viktig informasjon til lærer: Lærerveiledning.
Anbefalt forarbeid: pp-presentasjon til klassen (med noen kommentarer).
Anbefalt etterarbeid: elevark.

Programmet ble fornyet våren 2016 
Programmene Varmepumper og Solceller har erstattet Fornybare energikilder. I de nye tilbudene jobber elevene praktisk store deler av tiden, og de har kun fokus på ett tema for å gi mer forståelse og dybdelæring.

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

Nyheter skole og barnehage

Spenningsekspedisjonen - bestill til høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

Biene kommer

Til høsten kan førskolebarn delta på vårt nyeste læringsprogram: Biene kommer. Her skal barna programmere en liten bie-robot, noe som vekker nysgjerrighet og mestringsfølelse!

NYHET! Nå kan du bestille læringstilbud for hele neste skoleår

Nå tilbyr vi for første gang muligheten til å bestille læringsprogram for et helt skoleår frem i tid. Da kan lærerne planlegge bedre, bestille tidligere og slik sikre plass også på de mest etterspurte programmene. 

Følg oss: