Skole og barnehage

Verdensrommet

L

I VilVites digitale planetarium lærer elevene om nordlys, stjerners lysspekter og strukturene i universet. Vi tilpasser innholdet til klassen ut fra deres respons; fra bredde til å gå i dybden på ett av temaene.

Fag / fagområde: Fysikk 1 og Naturfag
Ukedager: torsdag og fredag
Antall: Inntil 30 elever
Varighet: 45 min
Målgruppe: Videregående

Klikk på «Bestill» nedenfor for klokkeslett og ledige tider. Tilbud for hele neste skoleår kan bestilles fra medio april.  

Kompetansemål 

  • Forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet.
  • Gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram.
  • Beskrive stjerners livs-sykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner.
  • Beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling.

Læringsprogrammet passer for elever på VG1 og VG2.

Forberedelser 
Lærerveiledning: lærerveiledning
Powerpoint-presentasjon med forslag til for- og etterarbeid: refleksjonsoppgaver.
Her finner du siste nytt fra http://forskning.no/romforskning

Bestill

Lagt ut: 15.11.2016

I vårt mobile digitale planetarium får elevene se og lære om strukturene i universet, lysspekter og stjerners oppbygging og livsfaser.

Nyheter skole og barnehage

Verksted i Juletreskogen med ny vri

Vi inviterer 1.-7. trinn til juleverksted hvor elevene får lage juletrepynt. Nytt av året er en sterkere matamatisk innfallsvinkel med rom for kreativitet og skaperglede. I tillegg har vi år også et tilbud til 5.-7. trinn. 

Spenningsekspedisjonen - bestill for høsten!

BKK tar samfunnsansvar og inviterer 9. og 10. klassinger til læringsprogrammet BKK-Spenningsekspedisjonen på VilVite. Elevene lærer om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, samt om elsikkerhet og miljøeffekter som følge energiproduksjon.

NYHET! Inspirasjonskurs "Plast, bruk og kast"

Dette er et todagerskurs for deg som jobber med barnehagebarn og skal hjelpe deg med å komme i gang med bærekraft i barnehagen. Kursdager: 14. nov. 2018 og 13. feb.2019. 

Følg oss: