Åpningstider

Faste åpningstider 
Tirsdag – fredag kl. 9 – 15
Lørdag – søndag kl. 10 – 17
Mandag stengt

Endringer gjennom året blir kunngjort i uke 1. 
 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: