VilVite – et moderne vitensenter

VilVite er et moderne vitensenter av internasjonal klasse. Senteret åpnet i 2007. Norsk Hydro var en sterk pådriver til etableringen og stilte 100 mill. kroner til rådighet til formålet over en ti-års periode. Denne sponsoravtalen ble senere overført til Statoil gjennom en fusjon.

Et vitensenter er et populærvitenskapelig senter for læring gjennom opplevelser innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT). Her er det ikke vitenskapens resultater som teller i første omgang, men hvor spennende utforsking, eksperimentering og innovasjon er. Vitensenteret inviterer folk i alle aldre og med ulike forkunnskap til å ta del i dette, og retter seg spesielt mot barn og unge under utdanning.

Vitensentre legger vekt på det interaktive og orienterer seg mot menneskene som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive tilskuere og forbrukere. Publikum skal ikke fortelles hvordan verden er, de skal bli inspirert til å finne ut av det selv. (Teksten fortsetter under filmen.)

Video: VilVite / Eirik M. Amundsen, MEYER FILM

Utstillinger som engasjerer
For å være interaktive må utstillingene være kognitivt engasjerende, ikke bare fysisk manipulerbare. På engelsk sies det: «both hands and minds on». Dette stiller store krav til utforming av utstillingene. Våre gjester gis anledning til å prøve og leke med både avansert og enkelt utstyr, uten risiko. I vitensenterets uhøytidelige atmosfære skaper man tillit til egen forståelse og evner.

Denne formen for interaktiv utstilling ble første gang tatt i bruk av Deutsches Museum i München, Tyskland, på begynnelsen av det 20 århundre. Museet laget en interaktiv del i sin utstilling, hvor besøkende ble oppfordret til å dra i spaker og trykke på knapper som fikk bevegelige utstillingsobjekter til å røre på seg. Idéen ble tatt med til USA, hvor et eget dedikert interaktivt museum ble bygget og åpnet rundt 1933. Senere har slike vitensentre åpnet flere steder, og VilVite er et relativt nytt skudd på denne stammen av engasjerende og nyskapende vitensentre.

VilVites samfunnsoppdrag
Global konkurranse, miljøutfordringer, effektivisering, omstilling er stikkord som alle peker på nødvendigheten av å jobbe smartere, renere og mer bærekraftig. Matematikk, naturfag og teknologi er sentrale for å møte disse utfordringene. Prestasjonene i disse fagene er svakere i Norge enn i land vi sammenligner oss med.

Norge må ruste seg bedre for overgangen fra den oljesmurte økonomiens særstilling til en utvikling preget av omstilling. Dette krever kunnskapsutvikling i befolkningen, spesielt blant barn og unge. Grunnlaget må legges for banebrytende forskning og ledende fagkompetanse hos yrkesutøvere, samt økt allmenn forståelse for MNT-fagenes betydning. Norge trenger et realfagsløft - VilVite bidrar til dette.

Læring og lekende utforskning
Interaktivitet, involvering og kreativitet står sentralt i vår formidling, VilVite skaper nysgjerrighet og lærelyst. 

Vår pedagogikk og formidling bygger en «erfaringsbro» mellom teori og virkelighet basert på utforskning og interaktivitet. Fagområder som kan oppfattes som vanskelige ufarliggjøres og bringes inn i en praktisk, hverdagslig sammenheng.

Vitensenter inspirerer  
VilVite fremmer interessen for MNT-fagene for at flere skal velge utdanningsløp og yrke i den retningen. Læring gjennom opplevelser inspirerer og motiverer til å bli bedre kjent med fagene. Vi henvender oss bredt, og har særskilt fokus på barn og unge.

Større interesse for og kjennskap til naturvitenskapelige fag og teknologi vil gi oss flere oppfinnsomme og kompetente realister, ingeniører og fagarbeidere som kan bidra til fremtidens løsninger. Dette vil ha avgjørende betydning for videreutvikling av det teknologitunge nærings- og forskningsmiljøet i Norge, og særskilt på Vestlandet.

Læringsprogram for skoler og barnehager
Tilbudet av læringsprogram rettet mot skole og barnehage og aktiviteter rettet mot fritidspublikum er rikt og variert. Læringsprogrammene er forankret i lære- og rammeplan og dekker kompetansemål fra barnehage til og med videregående skole. Læringsopplevelsene på VilVite støtter og supplerer undervisningen i skolene og barnehagene.

Læringsprogram, aktiviteter og vitenshow tilbys hovedsakelig i senterets lokaler, men også noe som oppsøkende virksomhet på skoler og andre arenaer. VilVite tilbyr dessuten kurs og inspirasjonsdager til lærere. Det er også et nært samarbeid med universitet og høyskole på flere fagområder.

VilVite tilbyr også Talentsenter i realfag rettet mot klassetrinnene fra 7. til 2. videregående.  

Møteplass
VilVite er en møteplass for skoler, akademia, næringsliv, forvaltning, organisasjoner og allmennheten. For bedrifter og organisasjoner tilbyr vi spesialtilpassede opplegg til events, seminarer og teambuilding.

Foto: Bjørn Erik Larsen.

Visjon
VilVite er et lærings- og opplevelsessenter på høyt internasjonalt nivå med en visjon om å åpne nye perspektiver for våre gjester. Et sentralt mål er å skape positiv oppmerksomhet rundt - og økt kunnskap innenfor - naturvitenskaplige fag og teknologi, for å inspirere flere til å utdanne seg i disse retninger.

Strategi
Senterets innhold skal bidra til å skape undring og refleksjon rundt de naturvitenskaplige sammenhenger som påvirker våre liv. Tilnærmingen skal trigge nysgjerrighet, interesse og motivasjon ved at den besøkende gjennom opplevelser oppdager noe som fører til at man blir i stand til å løse nye typer oppdrag. Interaktivitet og involvering står sentralt i vår formidling.

 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: