Pedagogisk tilbud
- fra førskole til videregående

Her kan du lese om og bestille våre læringstibud for våren. Vi har et omfattende tilbud.

På disse sidene finner du: 
- tilbud til de enkelte trinn (se under)
- nyheter (se under)
- info for å planlegge besøk   
- om VilVites kontaktlærerordning (ambassadør)
- oversikt læringstilbud 2016-17 (plakater) for  
Barnehage1.-7. trinn8.-10. trinn og VGS.

Les om Avtalekoder før du bestiller:

Bestill vår 2017 

Nyheter skole og barnhage

Ny vårsamling for VilVite-ambassadører 19. april

Vi inviterer nye og tidligere ambassadører til lærersamling. Tema for vårens samling er skaperkraft og kreativitet - og vi tar et kritisk blikk på de mulig voksende svakhetene konvensjonelle undervisningsmetoder har i dagens nyskapende verden.

Gratis veilederkurs i FIRST LEGO League 20.4.17

I samarbeid med FIRST Scandiavia og Statoil inviterer vi til gratis kurs for veiledere i FIRST LEGO League (FLL). Prosjektet FLL er tilpasset norsk skole og er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, matematikk og teknologi. Læringsutbyttet for elever er høyt både faglig og ferdighetsmessig. 

Sum, sum med Bie-Bot

Oppdrag Bie-Bot er et læringsprogram hvor elevene lærer enkel programmering av en bierobot. Finner bien fram til honningen?

Følg oss: