Karbonfangeren

Miljøvennlig og effektiv kraftproduksjon, er det mulig?

Hva kan du gjøre her?

Sette sammen et miljøvenlig krafterk som samler opp CO2.

Hva handler Karbonfangeren om?

I et gasskraftverk omdannes naturgass til elektrisk kraft ved bruk av en brenselcelle eller en gassturbin. Naturgass er et fossilt brensel og inneholder karbon, så under forbrenning i kraftverket vil det dannes eksos med CO2.

CO2 er en drivhusgass som gjør klimaet vårt varmere, men det er mulig å fjerne CO2 gassen. CO2 kan fanges før eller etter kraftproduksjonen. Den blir samlet opp, komprimert og kan lagres dypt nede i jorden. Forskere leter etter muligheter for lage noe av CO2 gassen istedenfor å lagre den.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Følg oss: