Pengefellen - til din skole

Bruke eller spare? Hadde det vært lurt med en jobb? Hva er budsjett? Pengefellen er et tilbud om personlig økonomi for elever på 10. trinn.
Bestill
 • Fagområder: Samfunnsfag , Matematikk
 • Tidspunkt: mandag og fredag
 • Antall: Inntil 30 elever
 • Varighet: 3 timer
 • Målgruppe: 8.-10. trinn
 • VilVite Mer

  Her er relevante aktiviteter og tema som kan aktivisere forkunnskaper, og som gir rom for refleksjon og oppsummering. For- og etterarbeid for dine elever.

  Hva skjer i dette læringstilbudet?

  I dette tre timers tilbudet ønsker vi å styrke elevenes kunnskap om personlig økonomi.

  Tilbudet er delt inn i tre økter hvor vi starter med en gjennomgang av teori og viktige begreper sammen med elevene. Her kommer vi til å la elevene delta aktivt og det er muligheter for å stille spørsmål underveis. For eksempel, hva er en lønnsslipp? Og hva betaler vi i skatt? Vi ser også på hvilke jobber en 10. klassing kan ha. 

  I andre del blir elevene delt i grupper på to eller tre. Her får prøve seg på å sette opp et budsjett inspirert av Luksusfellen. Elevene får utdelt pengekofferter og må løse en kode for å åpne denne. Deretter kan de starte med budsjettet. Hvilke poster trengs her? Elevene forholder seg til reelle tall for ulike inntekter og utgifter. Har de råd til alt de trenger og ønsker seg? Og hva gjør du om telefonen detter i do og du trenger en ny? 

  Til slutt blir elevene med på en oppsummerende Kahoot, og vi snakker om sparing. Her vil vi også komme med en rekke sparetips og se om vi kan unngå “lommetyver” som kioskmat, sminke, klær og andre impulskjøp. 

  Dette tilbudet er utviklet i samarbeid med Fana Sparebank. 

  Pengefellen besøker skoler i Bergen kommune og Askøy kommune.

  Spørsmål om tilbudet kan sender til pengefellen@vilvite.no

  Tilknytning til læreplan

  Overordnet del: tverrfaglig tema 2.5.1. Folkehelse og livsmestring 
  Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.

  Matematikk: Kompetansemål
  - Hente ut og tolke relevant informasjon fra tekster om kjøp og salg og ulike typer lån og bruke det til å formulere og løse problemer 
  - Planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi

  Samfunnsfag: Kompetansemål
  - Vurdere hvordan arbeid, inntekt og forbruk kan påvirke personlig økonomi, levestandard og livskvalitet.

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her.

  Nyheter skole og barnehage

  Knekker programmeringskoden med Kodekraft!

  Så langt har over 500 elever i 10. klasse lært å programmere gjennom læringstilbudet Kodekraft på VilVite. Noe for dine elever?

  Kurs i undervisning for evnerike barn - på nett

  Det er mange evnerike barn i Norge, så mange at det er svært sannsynlig at du som lærer hver dag har kontakt med barn som faller innenfor denne kategorien. 14. oktober tilbyr VilVite et kurs som hjelper deg å identifisere og tilrettelegge undervisningen for disse barna.

  Kodekraft - nyhet til 10. trinn

  Et nytt gratis læringsprogram med navnet Kodekraft skal bidra til at elever lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole.

  – Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering, sier prosjektleder Anne Mæland fra VilVite.

  Følg oss: