Pengefellen - til din skole

Bruke eller spare? Hadde det vært lurt med en jobb? Hva er budsjett? Pengefellen er et tilbud om personlig økonomi for elever på 10. trinn.
Bestill VilViteMer: For- og etterarbeid
 • Fagområder: Samfunnsfag , Matematikk
 • Tidspunkt: mandag og fredag
 • Antall: Inntil 30 elever
 • Varighet: 3 timer
 • Målgruppe: 8.-10. trinn
 • Hva skjer i dette læringstilbudet?

  I dette tre timers tilbudet ønsker vi å styrke elevenes kunnskap om personlig økonomi.

  I første økt starter vi med en gjennomgang av teori og viktige begreper, hvor vi inviterer til dialog og spørsmål underveis. For eksempel, hva er en lønnsslipp? Og hva betaler vi i skatt? Vi tar til slutt for oss en kontoutskrift og ser nøye på denne.  

  I andre del deles elevene inn i grupper på to eller tre. Hver gruppe får en pengekoffert og elevene må løse en kode for å åpne den, før de bryner de små grå på å sette opp et budsjett inspirert av Luksusfellen. Hvilke poster trengs her? Elevene forholder seg til reelle tall for ulike inntekter og utgifter. Har de råd til alt de trenger og ønsker seg? Og hva om telefonen detter i do – er det penger til en ny? 

  Vi avslutter med en oppsummerende og gøy Kahoot, hvor vi snakker om temaer som sparing og hvilke jobber en 10. klassing kan ha. Vi deler en rekke sparetips og ser om vi kan unngå “lommetyver” som kioskmat, sminke, klær og andre impulskjøp.

  Pengefellen besøker skoler i Bergen kommune.

  Spørsmål om tilbudet kan sendes til pengefellen@vilvite.no

  Tilknytning til læreplan

  Overordnet del: tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring 
  Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.

  Matematikk: Kompetansemål
  - Hente ut og tolke relevant informasjon fra tekster om kjøp og salg og ulike typer lån og bruke det til å formulere og løse problemer 
  - Planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi

  Samfunnsfag: Kompetansemål
  - Vurdere hvordan arbeid, inntekt og forbruk kan påvirke personlig økonomi, levestandard og livskvalitet.

  Lærers rolle

  Les mer om din rolle her.

  Mer informasjon

  Smittevern ved læringstilbud
  Planlegg besøk
  Les om våre lærerkurs
  Bli en VilVite-ambassadør

  Dette tilbudet er utviklet i samarbeid med Fana Sparebank. 

  Nyheter skole og barnehage

  Historien om juletrærne på Nattland

  I desember delte vi ut 40 juletrær til skoler i Bergen. Klassene fikk i oppdrag og pynte trærne og fortelle historien om hvordan trærne ble som de ble. Noen av klassene hadde fokus på bærekraft og oppsirkulering, andre på samhold og kreativitet. Felles for alle var å ha det gøy! 

  Hva gjør de på Talentsenter i realfag?

  Talentsenter i realfag skal gi et tilbud om tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi. Men hva gjør de på – egentlig? Og særlig nå under korona? Vi har snakket med prosjektleder Marit Haugan Hove.

  Vårens tilbud til skoler og barnehager

  Vi ønsker å fortsette de populære tilbudene hvor vi kommer ut til dere. Dette har vært til stor glede både for elever, lærer og våre formidlere. Vi fortsetter også med digitale tilbud.

  Følg oss: