4 millioner til økt kunnskap om hjernen og tarmen

Våren 2020 åpner VilVite en ny, stor utstilling: «Hjernen og tarmen». Utstillingen formidler hvordan hjernen og tarmen snakker sammen, og hvordan kostholdet kan påvirke både humør, kognitiv kapasitet og minne. Utstillingen er finansiert av GC Rieber Fondene, Grieg Foundation og Kavlifondet.

Utstillingen bygger på forskning fra Bergen
- Kunnskap om egen kropp er nøkkelen til bedre helse, sier VilVites direktør Lars Leegaard Marøy. Et av målene våre er å inspirere alle, og særlig barn og unge, til å søke kunnskap om hvordan livsstil påvirker helsen. Nå vil senteret framover prioritere kropp og helse, med «Hjernen og tarmen» som starten på fornyelsen av det tematiske området “Kroppen”. Støtten fra fra lokale fond har vært avgjørende. 

VilVite er i gang med et omfattende fornyingsarbeid for å svare på gjestenes behov for aktuelle nyheter fra vitenskapens verden. Med utstillingen «Hjernen og tarmen», vil vitensenteret ta publikum med til en spennende forskningsfront. Bergenske forskere er verdensledende på samspillet mellom fordøyelse og tanker, og i utviklingen av utstillingen har VilVite særlig samarbeidet med Birgitte Berentsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Trygve Hausken ved UiB. Det er Nils Petter Hauan, utviklingsleder og PhD i realfaglig vitensenterdidaktikk ved VilVite som i samarbeid med kollega Ida Marie Bøe har utviklet det faglige innholdet i utstillingen. 

Utstillingen har en kostnadsramme på 4 mill. kroner og er finansiert i samarbeid mellom GC Rieber Fondene, Grieg Foundation og Kavlifondet. 

Krevende bærekraftsmål
Christian Rieber har involvert seg særlig sterkt i prosjektet – kanskje ikke overraskende gitt hans interesse for kosthold og helse:

- Helse og klima er blant FNs krevende bærekraftsmål, og også viktige satsingsområder for GC Rieber Fondene. Det vi spiser har stor betydning for helsen vår, og har samtidig innflytelse på klimatiske forhold. Nye behandlingsmetoder og ny kunnskap gir bedre muligheter for å helbrede sykdommer enn tidligere og levealderen stiger. Dette fører til store utfordringer for helsevesenet, men også muligheter for at mange selv kan ta større ansvar for egen helse.

De fleste har erfaring for at det vi spiser har innflytelse på fordøyelse og hvorledes kroppen fungerer. Hittil har det vært satt mindre fokus på hvorledes det som skjer i tarmene våre influerer på hjernens yteevne og funksjon. Ved å bidra til at prosjekt «Tarmens innflytelse på hjernen» blir realisert, håper GC Rieber Fondene at mange av VilVites besøkende vil bli nysgjerrige. Det kan føre til økt bevissthet og interesse for sunnere kosthold, avrunder han. 

Psykisk helse
Inger Elise Iversen i Kavlifondet er også engasjert i utstillingen:

 - Kavlifondet ser frem til å følge dette spennende formidlingsprosjektet for barn og unge. Vi er glade for å kunne bidra til at flere får innsikt i sammenhenger mellom fordøyelse og det som skjer i hjernen, slik at de kan gjøre best mulig valg for seg og sin helse. Dette er et tidsaktuelt tema som er interessant i et folkehelseperspektiv og som en del av Kavlifondets prioritering av psykisk helse hos barn og unge. Det er også i tråd med vårt ønske om å støtte oppunder god, innovativ bruk av teknologi for å økte effekten av arbeid for gode formål. 

Vi er glade for at også Grieg Foundation bidrar til utstillingen sammen med GC Rieber Fondene og Kavlifondet.

- Mental helse er grunnleggende. Vår stiftelse deltar i dette prosjektet for å skape interesse for hjernen og tarmen og å øke bevisstheten rundt sammenhengen mellom disse. Vi ønsker VilVite lykke til med det gode og viktige arbeid som gjøres på dette felt, sier Elna-Kathrine Grieg, styreleder i Grieg Foundation.

Lokale samarbeidspartnere
De interaktive opplevelsene er videre utviklet i samarbeid med de lokale spillutviklerne Henchman & Goon og Turbo Tape Games, designere i Haltenbanken og arkitekter i Tønder fra Bergen, samt Science Project, installasjonsutvikler/produsent i London.

Du kan oppleve den nye utstillingen når VilVite gjenåpner den 20. juni 2020. 

Se også artikkel i Bergensavisen

På bildet øverst – fra venstre: Inger Elise Iversen i Kavlifondet, Nils Petter Hauan og Lars Leegaard Marøy og fra VilVite, Christian Rieber fra GC Rieber Fondene og Elna-Kathrine Grieg fra Grieg Foundation. Foto: Thor Brødreskift. Illustrasjonene nedenfor: Tønder, Haltenbanken og Studio Gohde

Her får du gå inn i kroppen og lære mer om hjernen. 
 

Speil ditt eget indre!

 

Lær om alle de snille bakteriene i tarmene dine, og hvordan de påvirker helsen din. Følg oss: