Erfaringsdeling mellom nordiske vitensentre

Nylig kunne direktør Lars Leegaard Marøy ønske velkommen til vitensenterkonferanse. Over 120 delegater fra 30 nordiske vitensentre var samlet på VilVite 22.-24. oktober. Og som alltid når vitensentrene møtes, stod kunnskaps- og erfaringsdeling på agendaen. 

Med “Operations” som årets tema for konferansen, ble det utvekslet erfaringer rundt drift, formidling, markedsføring og teknisk. Nytt av året var at konferansen med fire parallellspor søkte å nå bredt i organisasjonene – fra teknikere og regnskapsmedarbeider til utviklere og ledere. 

To dyktige Keynote speakere inspirerte oss alle:

Beth Hawkins, fra SMG Academy Manager at London Science: Embedding science capital principles across the science centre. Om viktigheten av – og hvordan – vi kan engasjere alle samfunnsgrupper i vitenskap. Det er en stor utfordring at mange unge ikke kobler STEM-fagene på skolen til sin egen hverdag. Her kan vitensentrene bidra gjennom våre aktiviteter – i tillegg til å synliggjøre hvordan realfag og teknologi kan være en åpning til alle mulige karrierer. 

Anders Beyer, CEO & Artistic Director of Bergen International: Improved customer experience through digitalisation and Lean. Da han åpnet med å spørre “Hove to make art meet structure”, kunne vi høre fra hele salen at dette var en problemstilling å kjenne seg igjen. Beyer viste hvordan Festspillene gjennom å jobbe med LEAN og økt digitalisering hadde oppnådd bedre resultater.  

Program

Beth Hawkins, fra SMG Academy Manager at London Science.

Anders Beyer, CEO & Artistic Director of Bergen International

Erfaringsutveksling: Water, fire, mist, sand and smoke…tackling troublesome elements in the exhibition.

Erfaringsutveksling om butikker i vitensentrene.

Arrangørkomiteen: Lars Leegaard Marøy, VilVite – Hanne Haack Larsen, Experimentarium – Liv Inger Larsen, Siri Nystad og Camilla Larsen, VilVite 

Stor stemning blant gode vitensenter-kolleger :)

Gøy å teste VilVites nye utstilling! 

Kreative konkurranser hører med!

Dekket til selskap i Skaperhagen på VilVite

Kortreist, sunn mat ble satt pris på! Følg oss: