Matematikk som engasjerer!

Nærmere 100 elever og lærere var samlet da utstillingen Elevbygg åpnet på VilVite den 4. september. Utstillingen er et resultat fra prosjektet «Matematikk og produktutvikling». Siste dag er 30. september.

Prosjektet gir elevene en praktisk tilnærming til matematikk gjennom å planlegge, tegne og bygge modeller av boliger eller bygninger. Underveis bruker elevene matematikk og teknologi; prosjektet åpner også for å jobbe mer tverrfaglig avhengig av hva den enkelte skole ønsker – flere skoler har trukket inn naturfag og kunst og håndverk. Sentralt i opplegget er at elevene får bestemme type løsning og utforming selv – dette med mål om å skape et personlig engasjement hos den enkelte elev.

Se byggene i hele september 
Nå er resultatene av ett års tverrfaglig prosjekt stilt ut på VilVite – til inspirasjon og begeistring for alle. Byggene er fra Blokkhaugen skole, Rothaugen skole, Sandgotna skole og Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra. Designer Kjersti Hjelmeland Brakstad har samlet modellene i en liten «by» på VilVite.

Bakgrunn for prosjektet
Samfunnet har behov for mer mattekunnskaper. Ferdigheter i matematikk er avgjørende for å løse mange av fremtidens oppgaver. Utfordringen kan være å få elever til å se hvordan de kan bruke faget rent praktisk – og hvor mye matematikk vi omgir oss med i hverdagen. 

Læringsopplegget er utviklet i nært samarbeid mellom VilVite, lærere og forskere. På VilVite har formidler Anne Meland drevet prosjektet, mens pedagogisk ansvarlig har vært Nils Petter Hauan, Dr. Realfagsdidaktikk vitensenter. Lærere har drevet fram prosjektene ved den enkelte ungdomskole. Når nye elevprosjekter starter opp høsten 2018, bygger lærerne videre på erfaringene fra fjorårets prosjekter. 

Nye elevprosjekt i skoleåret 2018-19
Prosjektet Matematikk- og produktutviklings fortsetter med nye skoleklasser i dette skoleåret. Har din skole interesse for prosjektet og ønsker å delta med elever, kan du ta kontakt med prosjektleder Anne Mæland (anm@vilvite.no). I prosjektet får elever og lærere blant annet opplæring i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp.

Elevbygg realisert takket være støtte
VilVite har kunne dra i gang prosjektet takket være gavemidler fra Sparebanken Vest. Under åpningen trakk Giske Eggen fra banken bl.a. fram hvor viktig det er for Vestlandet at elever lærer realfag. Se også bankens omtale av prosjektet.

Blokkhaugen har vært godt representert i prosjektet med hele fire klasser. Her fra venstre: Emma Cecilie, Malin, Ida, Kaisa og Cassandra, samt Giske Eggen fra Sparebanken Vest og Lars Marøy fra VilVite på åpningsdagen.

De første som fikk se utstillingen Elevbygg, var “arkitektene” selv. Engasjerte elever har selv bestemt utforming av byggene, og brukt mye matematikk i planlegging, måling og budsjettering – delvis gjennom digitale verktøy. 

Lærerne bak prosjektet ved Blokkhaugen: Kamilla Systaddal, Eirik Eide og Silje Osmundsen, sammen med prosjektleder Anne Meland fra VilVite og marketingsjef Giske Eggen Sparebanken Vest.Følg oss: