Naturens kretsløp

Våren 2021 kan du utforske naturens kretsløp på VilVite. Hvordan kan kunnskap om naturen styrke vår evne til å skape en bærekraftig fremtid? Vi har begynt arbeidet med en ny og spennende utstilling som skal handle om naturbevissthet og grønn innovasjon.  Frem til våren 2021 skal vi grave i jorden, bruke digitale post-it lapper, snakke med forskere og jobbe
sammen med de unge for å lage ny utstilling. 

Hvordan skape en bærekraftig fremtid?
Verden står på vippepunktet, jordens ressurser brukes opp, biomangfoldet er truet, og jorden som våre foreldre kjente til er allerede historie. Nyhetsbildet er en blanding av naturkatastrofer, virus og ungdom i opprør. Det er lett å miste håpet og føle seg maktesløs i en verden som er så kompleks og sammensatt. Men det finnes håp om en bærekraftig fremtid, hvis vi retter blikket mot jorden vi står og går på. 

Naturens kretsløp
Kan vi utnytte vår medfødte nysgjerrighet når vi skal lære om naturens sykluser? Når vi var barn gravde vi i jorden, dro i meitemarken, løftet opp steiner og utforsket alt som kryper og gror. Som Alice i eventyrland skal vi gå inn i en verden som er både fascinerende og skummel. Gjennom nye aktiviteter og installasjoner skal vi utforske og lære om naturens kretsløp. Vårt mål og ønske er å skape håp for fremtiden, og når du går ut fra VilVite ser du naturen med nye øyne. 

Det finnes håp om en bærekraftig fremtid, hvis vi retter blikket mot jorden vi står og går på. 

Hva skal vi utforske?
Utstillingen naturbevissthet og grønn innovasjon skal igjennom flere faser. I første fase skal vi bli kjent med livet både under og over jorden. Kanskje møter vi på noen levende dyr på vår vei? Vi utforsker hva epletreet og alger har til felles og hvordan trær og sopp kommuniserer med hverandre. Det er mye spennende å oppdage når vi først begynner å grave!

TUSEN TAKK til Fana Sparebank, for at vi i 2021 kan åpne en ny og viktig utstilling knyttet til bærekraft: om naturbevissthet og grønn innovasjon!

Foto: Noah BuscherFølg oss: