Satser sammen på barn og unge

De tre siste årene har samarbeidet mellom Fana Sparebank og VilVite økt i omfang fra år til år. Banken har støttet flere av vitensenterets tilbud mot barn og unge. Nå øker banken satsingen ytterligere, og blir med det en av VilVites tre største samarbeidspartnere.

– Helt siden oppstarten av VilVite har det bergenske næringslivet vært en viktig bidragsyter til VilVites tilbud til barn og unge. Vi trenger samarbeidspartnere som vil investere i utvikling av kunnskap og ferdigheter for framtiden. Derfor passer Fana Sparebanks verdier om å være nytenkende, ekte og smidig godt inn i vår profil, sier VilVites nye direktør Lars Marøy.

Nytt oppsøkende skoletilbud
Lang vei, og kostnadene ved det, er for mange skoler i distriktene det største hinderet for å ta del i vitensenteret sine tilbud på Marineholmen. Når VilVite nå går ut med et nytt oppsøkende tilbud til skoler, er det med støtte fra Fana Sparebank.

Tilbudet vil i første omgang bestå av læringsprogram knyttet til tre tema: kjemi, verdensrommet og elektrisitet og magnetisme. En VilVite-dag ved skolen omfatter også vitenshow for elevene og inspirasjonstime for lærere. I tillegg har VilVite med sin mobile utstilling full av ulike eksperimenter.

– Deler av den mobile utstillingen er helt ny, takket være samarbeidet med Fana Sparebank, opplyser prosjektleder Anne Mæland ved VilVite. Mæland inviterer nå skoler til å melde seg som «test-skoler» før tilbudet lanseres for fullt fra 2019. Mens test-skolene får tilbudet gratis, vil det fra 2019 bli en pris på tilbudet. (Lenke)

Kunnskaper og ferdigheter for framtiden
Noe av støtten til VilVite er øremerket kunnskaps- og teknologiturneringen FIRST LEGO League for barn og unge. Støtten går også til tilbudene i Skaperhagen, som er designet spesielt med tanke på å imøtekomme viktige elementer i den nye læreplanen. Blant annet skal naturfag skal bli et mer utforskende og praktisk fag, og faget får en tydelig teknologidel.

– For Fana Sparebank er det viktig å se fremover, og samarbeidet med VilVite passer godt inn i vår profil. På den måten kan vi aktivt være med å bidra til at barn og unge får både kunnskap og gode opplevelser, sier adm.direktør Lisbet K. Nærø i Fana Sparebank.

Fornying av tilbudene
VilVite har nylig starter arbeidet med å se på fornying av vitensenterets tilbud. Lars Marøy har allerede hatt møte med Lisbet Nærø i Fana Sparebank for å se hvordan VilVite kan lære av bankens raske utviklingsløp.

– Kunnskapsdeling blir en viktig del av vårt samarbeid framover, sier Lars Marøy. Alt med mål for øyet å utvikle nye tilbud som kunder og brukere har behov for.

Kunnskaps- og teknologiturneringen FIRST LEGO League er en av aktivitetene Fana Sparebank støtter gjennom samarbeidsavtalen med VilVite. 

Fana Sparebank har bidratt til 5 nye installasjoner i VilVite sin mobile utstilling – som vi tar med både til skoler og ulike arrangementer der du er.   Følg oss: